Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Petició de la devolució total o parcial de la quota Cangur 2020 23/05/2020

Ja tenim a punt el formulari adequat per a la petició de la devolució de la quota del Cangur 2020.

Com ja s'havia exposat, cal que tingueu  en compte que la SCM ja ha fet una despesa d'aproximament la meitat dels diners que va gastar el curs passat per a l'organització de la prova Cangur i per aquesta raó es demana als centres que valorin acuradament aquest fet. Cada centre pot renunciar a la devolució --i en aquest cas li ho agraïm i no cal que ompli el formulari-- o bé demanar-ne la totalitat o una part.

Recordem que és l'àrea de gestió econòmica de l'IEC la que ha de gestionar la devolució. Aquest procediment no és automàtic, no es realitzarà en el mateix moment d'omplir  el formulari.  Quan es dugui a terme la devolució s'enviarà per via telemàtica al centre (o l'entitat que rebi la devolució) una Factura d'abonament (rectificativa) i per això es demana en el formulari la confirmació del correu electrònic institucional on s'haurà de fer aquesta tramesa.

Instruccions per omplir el formulari.

 • Des de la pàgina de gestió del Cangur (aquesta en què llegiu les instruccions)  heu d'accedir a l'àrea de centre amb el codi de centre.
 • Veureu de seguida l'apartat on es pot enllaçar amb el formulari per a la devolució de la quota. Preceptivament s'hi ha d'accedir amb contrasenya, com es fa per a altres aspectes de la prova Cangur.
  • Nota: encara que apareguin diversose enllaços al formulari, aparentment un per cada nivell-Cangur (primària, 123, o dels grans) podeu fer la petició o les peticions totes des de l'enllaç que us sigui més pràctic.
 • Heu de tenir molt present que la devolució no va directament lligada amb la inscripció sinó, tal com succeïa amb la factura si la vau demanar,  amb la data o les dates en què es va fer l'ingrés i amb les facilitats que es van donar en el seu moment a partir de la petició de molts centres. És així:
  • Si a compte de la inscripció del centre es va fer un sol ingrés, o si es van fer diversos ingressos el mateix dia però se'n va demanar factura única, s'ha d'accedir només un cop al formulari, amb l'enllaç que us sembli més oportú.
  • Si per a la inscripció del centre es van fer ingressos en dies diferents, o diversos ingressos el mateix dia però es van demanar diverses factures, això mateix escau de fer amb el formulari.
    

En cas de dubte podeu demanar aclariment a  cangurscm@gmail.com

Atenció: "S'ha comprovat que en algunes versions del navegador Internet Explorer el formulari no funciona adequadament. Us preguem comprensió i us demanem que feu servir un altre navegador.

 • Quan accediu al formulari veureu que apareixen en dos camps no editables el codi del centre i el nom amb què està registrat a la base de dades del Cangur.
 • Tot seguit apareixen en els camps de l'entitat receptora, en principi, les dades del centre que consten a la base de dades del Cangur i uns camps per a completar-les per al procediment econòmic que ens ocupa. Aquestes dades es poden editar perquè esdevinguin les dades correctes per a la devolució i l'emissió del corresponent document.
  • Si cal esmenar alguna dada del centre, aquí caldrà fer-ho.
  • Si l'entitat que va fer l'ingrés i ara demana la devolució no és el propi centre sinó, per exemple l'AMPA o alguna Fundació, caldrà substituir en aquests camps editabes les dades del centre per les que corresponguin.
  • El format per a l'IBAN del compte corrent on s'ha de fer la devolució és  ESxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  tot seguit, sense espais en blanc ni guionet ni cap altre separador.
  • Nota: per al cas que us calgui recordar alguna dada que ara no tignueu a mà sobre els ingressos fets per a la inscripció, podeu accedir a la consulta de les dades d'inscripció a l'àrea de centre i allà hi podreu consultar els resguards que vau enviar.
 • En el darrer camps que es demana, el codi de la factura si la vau demanar, podeu posar  ---  en cas que no l'haguéssiu demanada.

Atenció!!!  Si quan cliqueu a Enviar en la pàgina del formulari  la pantalla segueix mostrant la mateixa pàgina del formulari és que alguna cosa ha fallat. Si el formulari no avança  reviseu bé tots els camps, que no n'hi hagi algun en què un avís en vermell us indiqui que alguna cosa ha fallat, que serà la raó per la qual el formulari no es processa adequdament.

 • Si el formulari ha trobat les dades completes i formalment correctes, veureu a la part superior de l'àrea de centre una notificació per pantalla que diu:  Sol·licitud de devolució de la quota  i us indica les dades que heu posat  perquè les confirmeu (o si fos el cas pogueu tornar enrere per a esmenar-les).  Després d'aquesta revisió heu de clicar  Enviar  en aquesta nova pantalla i, aleshores, la sol·licitud es tramitarà i així us ho notificarà un petit avís a la part superior d el'àrea d ecnetre.

Una vegada enregistrada la petició, l'àrea de gestió econòmica  de l'IEC, quan li sigui possible i hagi revisat les dades,  procedirà a la devolució.

Les circumstàncies que vivim han fet que en el Cangur 2020 hagin aparegut temes que han esdevingut molt complexos. Gràcies per la comprensió.

Mostra totes les notícies