Àrea de centreEstablir una nova contrasenya

Notícies 2022

Benvinguda al Cangur 2022 10/01/2022

Engeguem els procediments relacionats amb la gestió del Cangur 2022 i us donem la benvinguda  a aquesta pàgina..

El dia 12 de gener s'activarà el formulari d'inscripció de centre però, tanmateix, abans ja hi ha dues accions que podeu fer, tot llegint amb atenció les dues notícies següents, que fan referència a...

  • la contrasenya de centre, que acompanyarà el codi de8 dígits del centre, que és l'usuri per a entrar a l'àrea d egestió.

  • la quota d'inscripció de centre, que caldrà haver ingressat abans d'activar el formulari d'inscripció, perquè s'haurà d'ajuntar el resguard.

Quota de centre Cangur 2022 10/01/2022

L'organització general per al Cangur 2022 contempla, inicialment, una inscripció de centre, que comporta una quota que caldrà ingressar abans de procedir a la inscripció.

En el Cangur 2022  hi ha tres àmbits d'organització que indiquem en aquesta notícia com a nivells-Cangur, a saber  Cangur-Primària (per a 5è i 6è),  Cangur123 (per a 1r, 2n i 3r d'ESO) , Cangur "dels grans" (per a 4t d'ESO, i l'educació secundària postobligatòria)
La quota de centre és de 5€ per cada nivell-Cangur al qual vulgui inscriure's el centre i per tant la quota ha de ser necessàriament  de 5€, o de 10€, o de 15€  independentment del nombre de línies o de grups del centre, i del nombre d'alumnes que en el seu moment participaran en el concurs Cangur 2022.

Si desplegueu aquesta notícia veureu els detalls que cal tenir en compte per a la gestió del pagament de la quota, del qual s'haurà d'ajuntar resguard en el moment de complimentar la inscripció.

Notícia completa

Contrasenya de centre 10/01/2022

Per a la gestió de la prova Cangur 2022 es consolida la idea de contrasenya de centre que va tenir un funcionament valorat positivament per al Cangur 2021. Aquesta contrasenya acompanyarà a l'identificador, que és el codi oficial, de 8 dígits, del centre.

Aquesta contrasenya s'haurà d'escriure per a entrar a l'àrea de centre però, a diferència de l'any passat, aleshores per a totes les gestions que es puguin fer en una mateixa connexió ja valdrà la identificació i no caldrà tornar a escriure la contrasenya.

Si desplegueu aquesta notícia podreu llegir les instruccions per a gestionar adequadament la contrasenya.

Notícia completa

Inscripció de centre per al Cangur 2022 9/01/2022

L'organització general per al Cangur 2021 contempla, inicialment, una inscripció de centre.
Atenent a aquesta consideració de "inscripció de centre" es farà mitjançant un formulari unificat, en el termini que acaba el dia 22 de febrer..


Abans d'accedir al formulari d'inscripció caldrà ...

  • analitzar amb atenció  el Reglament de funcionament del Cangur 2022, al qual el centre com a tal ha de manifestar el seu acord si es vol inscriure a la prova Cangur 2022. Tot i que les idees fonamentals ja s'exposen a la web, aquest és el dopcument oficial que regeix el Cangur 2022.

haver fet el pagament de 5€, 10€ o 15€  segons els nivells-d'organització-del-Cangur als quals es vulgui inscriure el centre  (Cangur primària;  Cangur 123, Cangur dels grans)

Si desplegueu aquesta notícia veure els detalls que cal tenir en compte per a complimentar el formulari d'inscripció inicial, de centre, cosa que es podrà fer a partir del dia 1 de febrer..

Notícia completa