Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Notícies 2019

Llistes de puntuacions definitives de la prova Cangur 2019 a les seus de Catalunya 7/05/2019

Acabat el termini de presentació d'al·legacions, la comissió Cangur de la SCM ha elevat a definitives les puntuacions de la prova Cangur 2019.

 • Ja estan actius, al menú de l'esqurra d'aquesta pàgina els enlaços per a consultar la llista de concursants amb el 6% de millors puntuacions.

 • En la consulta que pot fer cada centre dels resultats de concursants del seu centre ja consta la posició de cada participant en la relació de puntuacions del seu nivell escolar i el percentil corresponent.

 • També podeu consultar la llista de premis i mencions.  Enllaç

Veure notícia completa

Sobre les puntuacions provisionals del Cangur 123 23/04/2019

En el termini de revisió de les puntuacions provisionals s'ha constatat una anomalia en la lectura de la resposta a la pregunta 8 pel que fa al full de respostes del Cangur de 1r, 2n i 3r d'ESO:  Al llarg del dia Sant Jordi s'han anat actualitzant les puntuacions amb les lectures correctes. Això ha fet variar a l'alça les puntuacions consignades en la taula d'informació complementària que teniu a http://cangur.org/cangur/cang2019/informacions/

Us preguem que disculpeu les molèsties que aquest fet hagi pogut ocasionar

NP a les puntuacions 22/04/2019

Des de la comisisó Cangur sempre diem que NP vol dir  "No puntuat" i això passa, en cas que siguin concursants "sueltos" d'un centre perquè la màquina de lectura òptica  ha trobat a faltar alguna dada que no la va marcar el noi o la noia concursant en el seu full de respostes, o prquè hi ha algun codi repetit,  i després  no es va revisar prou bé quan es van entregar els fulls de respostes. Tanmateix també aclarim que NP vol dir "No puntuat, de moment, però si ens ho comuniqueu als correus de contacte  mirarem de solucionar-ho". Sisplau, en el missatge feu constar el codi del centre i el codi i el curs de l'alumne o alumnes afectats.
Diferent és el cas que a un alumne no li surti nota o que aparegu NP per tots els alumnes d'un curs i centre. Aleshores vol dir que no s'ha llegit el full de respostes i pot ser més laboriós trobar una solució.

Consulta de les puntuacions de cada centre 19/04/2019

Ja està activada l'aplicació perquè cada centre pugui consultar les puntuacions provisionals d'alumnes del seu centre que han participat en la prova Cangur 2019.  S'ha de fer la consulta a l'àrea de centre que teniu en aquesta mateixa pàgina, amb el codi del centre i la dada que es va donar en el moment de la inscripció com a contrasenya.

Termini de presentació d'observacions sobre les puntuacions:  dia 3 de maig


Si us plau, desplegueu la notícia completa per llegir indicacions sobre el tema.

Veure notícia completa

Primer anunci del Campus-Cangur-2019 19/04/2019

L'any 2017 la Societat Catalana de Matemàtiques va decidir reorientar el tipus de premis de la prova Cangur i va encarregar a eXplorium Serevis Educatius l'organització d'un campus per a les noies i els nois premiats en la prova Cangur.  A partir de suggeriments diversos, enguany s'ha decidit revisar la data de realització del campus i obrir la possibilitat de participar en l'esmentat campus a altres participants en la prova Cangur  que ho sol·licitin i que tinguin interès per ls matemàtiques.

És per això que, a partir de l'impuls de la SCM, s'anuncia el Campus-Cangur 2019 del qual podeu trobar l'anunci i més detalls en aquesta adreça
  http://cangur.org/cangur/cang2019/informacions/campus2019.php

Diplomes i puntuacions Cangur 2019 8/04/2019

Diplomes

Ja us podeu descarregar els diplomes de participació en la prova Cangur 2019 de la SCM. Haureu d'entrar a l'àrea de centre com hi feu sempre i us podreu baixar un PDF per cada curs, amb els diplomes del conjunt de concursants del vostre centre.


Puntuacions

També us podem anunciar que, si tot va com fins ara, podreu consultar els resultats provisionals del vostre alumnat a partir del dia 18 o 19 d'abril. Haurà sigut possible escurçr el termini previst gràcies a la bona feina de la majoria absoluta del professorat, de la boníssima tasca i coordinació dels CRP, de la dedicació  dels membres de la comissió Cangur i, per suposat, de l'eficàcia i celeritat de l'empresa encarregada de processar la lectura òptica dels fulls de resposta.

Si desplegueu la notícia completa  tindreu més informació.

Veure notícia completa

Seus del Cangur "dels grans" 1/03/2019

Tal com s'havia anunciat, des del dia 20 de febrer es poden consultar les seus assignades per al Cangur de 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius.

Heu d'entrar a l'àrea de centre i en l'apartat corresponent a aquests nivells escolars del Cangur ja veureu l'enllaç per accedir al formulari de consulta corresponent.

Missatge enviat als centres 4/02/2019

Enllaç al document enviat al professorat de contacte per a la prova Cangur 2019

 • si no l'heu rebut us preguem que ho comuniqueu a  cangurscm@gmail.com, o bé a  cangur123eso@gmail.com,  o bé a  cangurprimaria@gmail.com.
 • pareu molta atenció a avisar d'adaptacions necessàries per a alumnes amb necessitats educatives especials de tipus visual. Convé que empreu  el formulari que teniu en aquest enllaç.

Inscripció tancada 20/01/2019

El termini d'inscripció per a la prova Cangur 2019
es va tancar el dia 18 de gener de 2019

Excepcions: Si algun centre, d emanera molt excepcional, vol formalitzar  la inscripció fora de termini cal que, si no ho ha fet abans,  es posi en contacte per correu electrònic amb la comissió Cangur, a l'adreça de gestió que correspongui,  cangurscm@gmail.com,    cangur123eso@gmail.com,   o bé cangurprimaria@gmail.com   i aleshores se li indicarà si pot accedir al formulari d'inscripció.

Identificació del centre en la base de dades del Cangur i posterior inscripció 19/11/2018

Abans de poder accedir al formulari per a la inscripció del Cangur, per tenir accés a l'àrea de centre amb totes les prestacions cal entrar el codi oficial del centre, revisar-ne les dades i entrar un correu electrònic institucional del centre (no d'una persona sinó del cenre). Vegeu més detall si dsplegueu tota la notícia.

En acabat ja tindreu accés, a l'àrea de centre, als formularis d'inscripció, que són autoexplicatius.

Veure notícia completa

Càlcul de la quota i dades per a l'ingrés 19/11/2018

Si desplegueu aquesta notícia completa podeu llegir amb tot detall les instruccions per...

 • al càlcul de la quota del Cangur 2019  (que són les mateixes que per al Cangur 2017 i per al Cangur 2018)
 • les dades bancàries per a l'ingrés, que s'ha de fer abans de la formalització de la inscripció, al compte de codi IBAN
  ES14 2100 0963 61 0200057373
  del qual és titular l'Institut d'Estudis Catalans
Veure notícia completa

Bases de funcionament de la prova Cangur 2019 19/11/2018

Es publiquen les bases de funcionament de la Prova Cangur 2019, a les quals els centres que s'incriguin al concurs hauran de donar explícitament la seva conformitat. Caldrà, doncs, que les llegiu amb molt deteniment.

 • Cangur primària   (per a 5è i 6è d'Educació Primària)   enllaç
 • Cangur 123   (per a 1r, 2n i 3r d'Educació Secundària Obligatòria)  enllaç
 • Cangur "dels grans"  (per a 4t d'ESO i secundària postobligatòria)  enllaç