Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Identificació del centre en la base de dades del Cangur i posterior inscripció 19/11/2018

Abans de poder accedir al formulari per a la inscripció del Cangur, com ja s'explica en altres notícies d'aquesta pàgina cal haver llegit amb tot deteniment les Bases de Funcionament del Cangur 2019, s'ha de calcular la quantitat que ha d'ingressar el centre en funció del tipus de quota escollit i fer-ne l'ingrés, i escanejar el resguard de l'ìngrés.  Ara bé, com a darrer pas previ abans de la inscripció, per tenir accés a l'àrea de centre amb totes les prestacions cal:

  • Entrar el codi oficial del centre (de vuit dígits) a la casella superior del menú de l'esquerra i clicar al botó Accedeix.
  • Revisar les dades del centre. SI hi ha alguna dada a modificar ho haureu d eocmunicar a  cangurscm@gmail.com
  • Entrar un correu electrònic institucional del centre.  Noteu que es demana un "correu del centre", no d'una persona, encara que fos un correu en el servidor del centre; això sí, es demana el correu del centre que es consideri d'ús preferent. Això es fa així per raons d'organització: de vegdaes, atenent el fet que el Cangur està considerat com una activitat de centre cal connectar amb el centre, formalment; també hi ha aspectes de la llei de protecció de dades que aconsellen aquesta possibilitat.

-------------

Una vegada feta aquesta identificació ja tindreu accés a l'àrea de centre amb totes les opcions de gestió que estiguin actives en cada moment, en particular, inicialment  els formularis d'inscripció per a les tres subconvocatòries del Cangur 2019 de la SCM i, quan escaigui, el formulari per demanar la factura de  l'ingrés..

Per accedir a l'àrea de centre en una nova sessió caldrà entrar el codi de vuit dígits del centre.

Mostra totes les notícies