Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Edicions


Notícies 2023

CONSULTA DE PUNTUACIONS 18/04/2023

Al menú de l'esquerra es poden consultar les llistes del 6% de millors puntuacions del concurs, que ja es consideren definitives.

A l'àrea de centre (amb codi i contrasenya) es poden consultar també les puntuacions definitives de tot el conjunt d'alumnes del centre. 

Observacions o consultes a  puntuacionscangur@gmail.com

Instruccions detallades i concretes. Llegiu-les sisplau! 14/03/2023

Creiem que globalment el Cangur 2023 ha anat molt bé!

En aquesta not´´icia teniu una concreció de les instruccions detallades. Convé que les llegiu.

Hi teniu aquests apartats:

Atenció: desactivat l'aplicatiu per a pujar les llistes d'alumnes que han participat.

A l'àrea de centre ja podeu descarregar els diplomes de participació.

Si no l'heu fet, encara podeu fer el segon pagament (participació ESO i primària)

Enunciats del Cangur 2023, solucions, fulls de càlcul per a avaluar

Desplegueu la notícia completa per llegir les indicacions.

Veure notícia completa

Benvinguda al Cangur2023 16/11/2022

Engeguem els procediments relacionats amb la gestió del Cangur 2023 i us donem la benvinguda  a l'activitat.

Índex de notícies d'aquesta pàgina:

  • sobre la contrasenya de centre
  • Instruccions per a la inscripció del cangur de batxillerat i cicles i la quota en funció de nombre d'alumnes
  • Instruccions per a la inscripció de primària i ESO
  • Sobre la quota de centre per al Cangur de primària i ESO  

Contrasenya de centre 14/11/2022

Per a la gestió de la prova Cangur 2023 es consolida la idea de contrasenya de centre que va tenir un funcionament valorat positivament per al Cangur edicions de 2021 i 2022. Aquesta contrasenya acompanyarà a l'identificador, que és el codi oficial, de 8 dígits, del centre.

Aquesta contrasenya s'haurà d'escriure per a entrar a l'àrea de centre i aleshores per a totes les gestions que es puguin fer en una mateixa connexió ja valdrà la identificació i no caldrà tornar a escriure la contrasenya.

Si desplegueu aquesta notícia podreu llegir les instruccions per a gestionar adequadament la contrasenya.

Veure notícia completa

Inscripció i quota per al Cangur 2023 de batxillerat i cicles formatius 14/11/2022

L'organització per al Cangur 2023 permet retornar, per a l'ensenyament potobligatori, a l'organització en seus, que fa necessari conèixer amb força anterioritat a la prova el nombre exacte de participants de cada centre.

La inscripció s'ha de fer amb un formulari especial per a aquest subcangur, en el termini que acaba el dia 20 de gener de 2023.


Abans d'accedir al formulari d'inscripció caldrà ...

  • analitzar amb atenció  el Reglament de funcionament del Cangur 2023, al qual el centre com a tal ha de manifestar el seu acord si es vol inscriure a la prova Cangur 2023. Tot i que les idees fonamentals ja s'exposen a la web, aquest és el dopcument oficial que regeix el Cangur 2023.

Tenir fet el recompte de quants alumnes hi haurà per cada nivell escolar  (1r batxillerat, 2n batxillerat i, si escau cicles formatius)

Haver fet el pagament de 2,5€/concursant d'acord amb els números d econcursants que s'han d'indicar en el formulari d'incsripció)

Si desplegueu aquesta notícia veure els detalls que cal tenir en compte per a complimentar el formulari d'inscripció inicial, de centre, cosa que es podrà fer a partir del dia 15 d enovembre

Veure notícia completa

Inscripció per al Cangur de primària o de l'ESO 14/11/2022

L'organització general per al Cangur 2023 contempla, inicialment, una inscripció de centre per als nivells de primària i ESO.  Atenent a aquesta consideració de "inscripció de centre" es farà mitjançant un formulari adequat per a aquests tres subcangurs en el termini que acaba el dia 20 de gener


Abans d'accedir al formulari d'inscripció caldrà ...

  • analitzar amb atenció  el Reglament de funcionament del Cangur 2023, al qual el centre com a tal ha de manifestar el seu acord si es vol inscriure a la prova Cangur 2023. Tot i que les idees fonamentals ja s'exposen a la web, aquest és el dopcument oficial que regeix el Cangur 2023.

  • haver fet el pagament de 5€, 10€ o 15€  segons els subcangurs als quals es vulgui inscriure el centre  (Cangur primària;  Cangur 12ESO, Cangur 34ESO. Exemples: només primària 5€;  només els dos cangurs d'ESO, 12 i 34 ESO, 10€;  tots els sis cursos:  15€) .  L ainscripció per a batxillerat i cicles té una altra normativa

    Si desplegueu aquesta notícia veure els detalls que cal tenir en compte per a complimentar el formulari d'inscripció inicial, de centre, cosa que es podrà fer a partir del dia 15 de novembre

Veure notícia completa

Quota de centre (subcangur de primària, 12ESO i 34ESO) 14/11/2022

L'organització general per al Cangur 2023 en els nivells de primària i ESO  contempla, inicialment, una inscripció de centre, que comporta una quota que caldrà ingressar abans de procedir a la inscripció.

En el Cangur 2023  hi ha quatre àmbits d'organització/subcangurs, a tres dels quals s'aplica aquesta notícia. Els indiquem com  Cangur-Primària (per a 5è i 6è),  Cangur12 (per a 1r, 2n i 3r d'ESO) , Cangur 34 (per a 3r i 4t d'ESO)
La quota de centre és de 5€ per cada subcangur al qual vulgui inscriure's el centre i per tant la quota inicial de centre ha de ser necessàriament  de 5€, o de 10€, o de 15€  independentment del nombre de línies o de grups del centre, i del nombre d'alumnes que en el seu moment participaran en el concurs Cangur 2023.

Si desplegueu aquesta notícia veureu els detalls que cal tenir en compte per a la gestió del pagament de la quota, del qual s'haurà d'ajuntar resguard en PDF en el moment de complimentar la inscripció.

Veure notícia completa