Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Edicions


Inscripció per al Cangur de primària o de l'ESO 14/11/2022

Inscripció de centre per al Cangur 2023. Termini: 20 de gener

Caldrà entrar a l'Àrea de centre (pàgina en què llegiu aquesta notícia)  amb el codi de centre de 8 dígits i la contrasenya de centre (vegeuen una altra notícia d'aquesta aquesta pàgina, la informació relativa a la gestió de la contrasenya)

  • En cas que un centre no sigui reconegut, si us plau,escriviu a  cangurscm@gmail.com  i actualitzarem la base de dades
  • podreu veure les dades del centre tal com consten a la base de dades.  Reviseu-les i si alguna s'ha d'esmenar, ho comuniqueu a  cangurscm@gmail.com.

Aleshores ja es podrà accedir al formulari d'inscripció inicial, en el context del qual:

  • El centre, com a tal, haurà de donar la seva conformitat al Reglament del Cangur 2023.

  • Es demanarà a quin o quins dels subcangurs-Cangur 2023 es vol inscriure el centre  (en aquest cas els que anomenem Cangur primària;  Cangur 12; o Cangur 34)

  • Prèviament caldrà haver fet un ingrés de 5€  per cada subcangur al qual el centre s'inscrigui, és a dir  que seran 5€, 10€ o 15€. Vegeu en una altra notícia d'aquesta pàgina les indicacionsper fer aquest pagament. En el formulari d'inscripció es demana, en format PDF, el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre.

  • Per cada nivell-Cangur es demanarà el nom i l'email d'un o dos membres del professorat del centre, que seran l'enllaç per a rebre totes les informacions concretes i instruccions relatives a la prova cangur 2023.

  • Si heu llegit la notícia sobre el pagament, ja hi diu que per a emetre una factura, es demanen les dades per a elaborar-la correctament.  Posteriorment (però no automàticament sinó alguns dies després, temps per a fer les oportunes comprovacions) el centre rebrà missatge al correu  xtec oficial del centre per a descarregar la factura.

Mostra totes les notícies