Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Notícies 2021

Cangur 2021. LListat provisional, ordenat per puntuacions 27/05/2021

Al menú de l'esquerra d'aquesta pàgina teniu enllaços per a consultar els llistats del 5,5% de concursants amb millors puntuacions en cadascun dels cursos per als quals es convoca el Cangur de la SCM.

 • Com que encara es poden atendre peticions sobre les puntuacions, aquestes llistes s'han de considerar provisionals.

 • La posició que s'indica és la mateixa per a tots els concursants que tenen la mateixa puntuació.  En el llistat aquests grups de concursants apareixen ordenats aleatòriament
 • El nombre de participants que s'indica  correspon a la quantitat de concursants que estan avaluats. Recordem que encara està obert el termini (allargat fins el dissabte dia 29)  per a demanar la compleció de l'avaluació de concursants que no havien fet constar correctament totes les dades en el full de resposta.
  • Els percentils que apareixen en les dades que poden consultar els centres es calculen respecte aquest nombre de participants i, pel fet que la llista és provisional, poden variar lleugerament.
 • Quan les puntuacions s'elevin a definitives, es publicarà la llista del 6% de concursants amb millors puntuacions.

Atenció!!!  Si hi ha alguna modificació de puntuacions,  la modificació e sfa de seguida que s'atén la consulta però, en canvi, el recàlcul de puntuacions i percentils en la classificació s'ha de fer manualment i es fa una vegada cada dia, (habitualment a la matinada,quan el servidor està més lliure, i no al mateix moment)

Puntuacions Cangur 2021 (consulta per part dels centres) 2/05/2021

L'empresa encarregada ja ha enllestit la nova digitalització i avaluació mitjançant lectura òptica dels fulls de respostes de  la prova Cangur 2021 que la comissió Cangur va constatar que era imprescindible de realitzar.  Demanem disculpes als centres per tot l'embolic i agraïm la col·laboració rebuda, que estem segurs que ens seguireu oferint.

Ja es poden consultar les puntuacions del Cangur 2021, per centres. 

 • Ja teniu incorporades les puntuacions de concursants que no havien estat avaluats,  correccions de puntuacions a partir d'observaicons rebudes, i algunes correccions derivades d'una acurada  tasca de comprovació que ha encarregat la comissió.
 • És clar que la comprovació manual no es pot fer exhaustivament; per això demanem que ens feu arribar les vostres observacions per a millorar  la base de dades.

Termini de presentació d'observacions a les puntuacions: allargat fins el 29 de maig de 2021.

Tot i que  ja s'hi mostren les posicions i percentils en la classificació global aquesta dada s'ha de prendre com a provisional.

 • Heu de tenir en compte el fet que encara es poden rebre observacions pel que fa a les puntuacions i a concursants que de moment no estan avaluats perquè van ometre o van posar malament alguna dada en el full de respostes  (codi de participació, o curs, o model)

(us preguem que desplegueu la notícia amb totes les indicacions)

Veure notícia completa

Descàrrega de diplomes 19/04/2021

Ja està actiu el procediment per a descarregar els diplomes del Cangur 2021. 

S'ha d'entrar a l'àrea de centre amb el codi del centre i accedir a la part corresponent al nivell d'organització Cangur que interessi  (cangur de primària,  cangur 123 ESO,  cangur de 4t ESO i postobligatòria). 

Es veurà un desplegable per a escollir quins diplomes es volen descarregar.

 • Si es tria un nivell escolar, es podrà descarregar un PDF amb els diplomes corresponents als participants que consten a la llista que s'ha pujat al servidor.  En cas d'observar alguna anomalia  es pot tornar a pujar la llista completa i correcta d'aquell curs i posteriorment tornar a descarregar l'arxiu PDF complet dels diplomes.
 • Si es tria l'opció "genèric", que s'ha creat a partir de la petició d'alguns centre,  es podrà descarregar un PDF amb un diploma on consta el nom del cantre  i s'hi pot imprimir el nom de l'estudiant que interessi i quin nivell escolar està cursant. 

Després de cada acció de descàrrega de diplomes cal tornar a clicar, al menú d el'esquerra de la pàgina, a  "Mostra àrea de centre"

Avís sobre Mac + Safari amb petició de disculpes 23/03/2021

S'ha constatat que en molts moments falla l'execució dels formulris si es fa amb un ordinador AMc/Apple i el navegador Safari.

El fet que no sigui en tots els casos fa que s'hagin de fer proves diverses, que potser comportarien desconnectar el servidor, i no sembla aconsellable de fer-ho aquests dies d'ús continuat.Us en demanem disculpes, us podem dir que el servei informàtic ja ho està estudiant. i us demanem que si us trobeu amb aquesta circumstància ho proveu ambun altre ordinador o navegadors. Gràcies per la comprensió.

Un avís sobre la pujada d'alumnes 18/03/2021

Atenció!!!

S'ha observat que si el darrer alumne d'una llista no té segon cognom, aleshores no es processa.  Només passa amb l'últim, que ja s'havia dit que el segon cognom es podia deixar en blanc

Us preguem que si heu pujar una llista en què s'esdevingui aquesta situació (darrer alumne a la llista sense segon cognom)  caldrà que en el segon cognom de l'últim de la llista  poseu  un punt o un guionet o una x.

Gràcies per la comprensió.

Quan  sigui el moment de fer els diplomes, ja es depurarà.

Pujada al servidor de les llistes d'alumnes participants en el concurs Cangur 2021 18/03/2021

Previ

 • Es recorda que per a aquells centres que han decidit fer avaluació interna, total o parcialment,  no escau pujar llistes d'alumnes d'avaluació pròpia, desl quals no es porten els fulls de respostes per a lectura òptica i avaluació, perquè com diu el Reglament al qual s'ha donat el vistiplau en el moment de la inscrpció, no han de constar a la base de dades del Cangur.
 • Cal  actualitzar els fitxers de full de càlcul prèviament elaborats (columnes: codi nmèric assignat, nom, primer cognom i segon cognom, en aquest ordre)  perquè recullin  la relació exacta i completa de participants
 • Recordem:  un fitxer per curs que participi  (un per cinquè, un per sisè, un per 1r d'ESO, un per 2n, un per 3r, un  per 4t, un per 1rbatx/CFGM, un per 2n batx/CFGS)

Accés a l'aplicatiu per pujar les llistes

 • Cal entrar a l'àrea de centre amb el codi de 8 dígits que identifica el centre
 • Per cada nivell d'organització del Cangur (primària, cangur 123, o cangur de 4t i postobligatòria)  en què estigui inscrit el centre veureu, en el requadre corresponent,  un enllaç que diu  Per pujar el llistat d'alumnes que han participat a la prova, feu servir el formulari següent (una vegada per curs).
 • Accediu-hi i us demanarà la contrasenya de centre

Pujada de les llistes

 • Veureu que s'ha obert un quadre de text i un desplegable per a indicar el curs de què voleu pujar llistes.  La pujada s'ha de fer curs per curs. Recomanem doncs que, primer de tot, cliqueu en el desplegable el curs del qual voleu pujar  la llista.
 • En el full de càlcul corresponent a aquest curs (nivell escolar)  seleccioneu la zona on hi ha les dades de participant (les quatre columnes i les files corresponents  --recordeu que ha de ser sense fila d'encapçalaments en cas qiue n'haguéssiu posat) i copieu aquestes dades al portaretalls
 • Poseu el cursor a dintre del quadre de text i enganxeu les dades.  (es pot fer servir  Ctrl C  i  Ctrl V per a copiar i enganxar)
 • I ja podeu clicar al botó corresponent a acceptar la pujada de dades.  Heu de veure a dalt de tot de l'àrea de centre un missatge que indica quants alumnes s'han pujat i que el procediment ha funcionat correctament.  Si no fos així, atenció al possible misstage qu eindica què cal esmenar.
 • Tot aquest procediment s'ha de repetir, independentment, per cada curs del qual hagueu de pujar llista de participants

Comprovació de les llistes pujades i correcció, si escaigués

 • Convé que feu una revisió acurada de cada una de les llistes que heu pujat al servidor.
 • En la mateixa zona indicada de l'àrea de centre trobareu un altre enllaç que diu:  Si  voleu veure el llistat d'alumnes participants, premeu aquí.
 • També caldrà la contrasenya de centre per a accedir-hi i fer la revisió, curs per curs.
 • Si veieu que cal fer alguna esmena en la llista d'un curs, heu d'esmenar el full de càlcul, en local, i repetir des del començament tota la pujada de la llista d'aquell curs, completa i correcta. El conjunt de les dades que es pugin susbtituirà totes les dades d'aquell curs qu epoguessin estar pujades.
  • Noteu que això, en concret, vol dir que si observeu que falta un participant a la llista, cal completar la llista i tornar-la a pujar tota. No e spot "afegir un alumne", cal repetir elprocediment per a tot el grup d'alumnes d'aquell curs.

Instruccions per al pagament de la quota de participació en el concurs Cangur 2021 i la tramesa del resguard corresponent 17/03/2021

Si desplegueu aquesta notícia trobareu les instruccions detallades per al càlcul de la quota que cada centre ha d'ingressar per a la participació en la prova Cangur oficial, és a dir amb la tramesa dels fulls de respostes per a ser avaluats per lectura òptica i incloses en la base de dades del concurs Cangur 2020.  Apartats de la notícia:

 • Passos previs. .Recompte acurat del nombre de participants.
 • Recordatori de la quota:  Per 8 alumnes participants o menys:4 €; altrament  0,50€/participant: Es recorda que es recomana calcular una  quota global de centre i fer un únic ingrés.
 • Recordatori de les dades. La quota s'haurà d'ingressar al mateix compte corrent on es va fer l'ingrés de la quota de centre., que teniu detallat en el cos d'aquesta notícia completa.
 • Formulari per a adjuntar el resguard de pagament.  Enllaçat des de l'àrea de centre un cop indicat el codi de centre. Es demanarà la contrasenya de centre per a la gestió del Cangur.
 • Execució del formulari.
  • Si s'ha fet un pagament únic caldrà executar una sola vegada el procediment.  Si s'han fet dos ingressos diferents caldrà entrar-hi duies vegades. Si, molt excepcionalment, s'han fet tres ingressos, caldrà entrar-hi tres vegades.
  • S'haurà de fer constar el nombre d'alumnes a què correspon l'ingrés.
  • Caldrà validar les dades per a l'elaborció de la factura o editar-les.

 • Terminifins el dia 28 de març de 2021

Veure notícia completa

Recordatori: accions per a preparar la prova Cangur 2021, 16 i 17 de març 16/03/2021

Recordem que a la pàgina principal de www.cangur.org teniu accés a un requadre amb informació estructurada  (actualitzada i completada) que us permetrà repassar amb tot detall les instruccions per a la preparació de la prova Cangur.

Si desplegueu aquesta notícia trobareu  breument resumides les idees per a:

 • Descàrrega i impressió dels enunciats
 • Descàrrega i impressió dels fulls de respostes
 • Preparació dels fitxers amb les llistes de participants a la prova Cangur oficial

Es recorda que després de la prova caldrà  que els centres que participien en el Cangur com a concurs, amb enregistrament de dades a la base de dades oficial,  caldrà que portin els fulls per a avaluar al CRP corresponent, que accedeixi en aquesta  l'àrea de centre als formularis per pujar les llistes d'alumnes per a l'avaluació, i que facin el pagament de la quota d eparticipació.  Atenent que és molt important que aquesta quota correpsongui exactament al nombre d'alumnes que han participat trobareu oportunament (però no abans) les instruccions.

Veure notícia completa

Regeneració de la contrasenya de centre 11/03/2021

Si desplegueu aquesta notícia podreu llegir les instruccions per a establiruna nova contrasenya de centre per a les gestions de la prova Cangur 2021.

És molt important que tingueu present que, pel fet de que es tracta d'una contrasenya de centre,  per tal de salvaguardar la necessària protecció de dades, caldrà executar el procediment en un moment en què tingueu accessible el correu oficial del centre (és a dir, el que es genera a partir del codi de 8 dígits queidentifica el centre, canviant-ne el primer dígit per una lletra,  seguit de  @xtec.cat).

Veure notícia completa

Inscripció de centre per al Cangur 2021 25/01/2021

L'organització general per al Cangur 2021 contempla, inicialment, una inscripció de centre.

Atenent a aquesta consideració de "inscripció de centre" es farà mitjançant un formulari unificat.

Abans d'accedir al formulari d'inscripció caldrà ...

 • haver analitzat amb detall el Reglament de funcionament del Cangur 2021, al qual el centre com a tl ha de manifestar el seu acord si es vol inscriure a la prova Cangur 2021. Tot i que le sidees fonamentals consten a la web, aquest és el dopcument oficial que regeix el Cangur 2021.
 • haver fet el pagament de 5€, 10€ o 15€  segons els nivells-Cangur als quals es vulgui inscriure el centre  (Cangur primària;  Cangur de 1r 2n i 3r d'ESO; Cangur de  4td'ESO i secundària postobligatòria)

Si desplegueu aquesta notícia veure els detalls que cal tenir en compte per a complimentar el formulari d'inscripció inicial, de centre, cosa que es podrà fer a partir del dia 1 de febrer..

Veure notícia completa

Cangur 2021 25/01/2021

Des del principi de curs la comissió Cangur havia anunciat que esperava que fos possible que, des de primària a la secundària postobligatòria, la prova Cangur 2021 es realitzés en cada centre participant, en el marc d'una activitat àmpliament participativa, amb aquestes dades fonamentals:

Data del Cangur:  18 de març de 2021

Realització:  tots els nivells faran la prova al seu centre, tal com s'ha fet els darrers anys per a primària i els primers cursos d el'ESO, prèvia descàrrega des d'aquesta Àrea de centre, de tot el material, mitjançant una contrasenya de centre.

Podeu veure a  www.cangur.org  un document de difusió i hi trobareu un enllaç a la pàgina d'informació del Cangur 2021 amb tots els detalls, que és molt important que llegiu amb atenció, amb dues novetats importants respecte anys anteriors.

 • Dues quotes diferenciades.  Quoota inicial (de centre) i quota de participació (en funció del nombre d'alumnes, després de la prova)  
 • Doble possibilitat per a la realització de la prova. Participar en l'organització global i aprèixer en les classificacions o bé rebre el material complet però realitzar el Cangur com a activitat interna del centre.
 • A petició d'alguns centres s'afegeix la idea que per a alguns cursos o grups clase l'activitat pot ser interna i  altres  cursos o grups-classe poden participar oficialment com a concursants del Cangur 2021.

Si desplegueu aquesta notícia veureu els detall fonamentals d'aquesta doble possibilitat i de la doble quota.

Veure notícia completa