Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Recordatori: accions per a preparar la prova Cangur 2021, 16 i 17 de març 16/03/2021

Tot seguit donem unes indicacions ben succintes de le stasques previstes per a la preparació Cngur dels dies 16 i 17 de març. Tanmateix recordem que a la pàgina principal de www.cangur.org teniu accés a un requadre amb informació estructurada  (actualitzada i completada) que us permetrà repassar amb tot detall les instruccions per a la preparació de la prova Cangur.

Descàrrega i impressió dels enunciats

 • Activació de la descàrrega. Dia 16 de març a les 2 del migdia.
 • Caldrà entrar a l'àrea de centre amb el codi de 8 dígits del centre.
 • Es decarregarà un zip per cada nivell-d'organització-cangur (primària,  cangur123,  cangur de 4t i postobligatòria)  al qual estigui inscrit el centre. 
  • Primària:   un model per a cinquè (4 pàgines) i un model per a sisè (4 pàgines)
  • Cangur 123.   un PDF amb els dos models per a primer, un PDF amb dos models per a segon, un PDF amb dos models per a tercer.
   • El conjunt d'enunciats que va aprovar la reunió internacional de Le Kangourou sans frontières, per a l'edat de 1r d'ESO per al  Cangur 2021 té una gran càrrega d'imatges. Això ha fet necessari distribuir els enunciats en 5 pàgines. Tanmateix, per si es vol fer l aimpressió a cara i cara, com ñes del tot recomanable, hi ha una sisena pàgina en blanc al final del  model A.
   • Els enunciats per a segon i per a tercer tenen 4 pàgines en cada model.
  • Cangur dels grans.  Un PDF amb dos models per a quart d'ESO, un PDF amb dos models per a 1r batx/CFGM, un PDF amb dos models per a segon batx/CFGS.  Cada conjunt d'enunciats ocupa 4 pàgines
 • Impressió dels enunciats.  Convé fer una impressió prèvia abans de fer les còpies per a comprovar-ne la correcció.  En concret cal vigilar especialment els ombrejats (que han de quedar exactament com al PDF), i els marges  (que es vegi bé el peu de pàgina). . Podeu imprimir com vagi  millor  amb les possibilitats que cada impressora aporta per a imprimir PDF.

Descàrrega i impressió dels fulls de respostes

 • Activació de la descàrrega. Dia 16 de març a les 2 del migdia.
 • Caldrà entrar a l'àrea de centre amb el codi de 8 dígits del centre.
 • Es decarregarà un PDF per cada nivell-d'organització-cangur (primària,  cangur123,  cangur de 4t i postobligatòria)  al qual estigui inscrit el centre. En el PDF s'indica el nom del centre, i el codi de 8 dígits del centre, però la informació fonamental és el codi de barres que s'inclou, propi de cada centre.
 • Impressió dels fulls de respostes.  Per a la coorecta lectura per part de la màquina de lectura òptica en aquest cas  és  absolutament imprescindible imrpimir a  "mida real"  (o com ho digui la impressora, no "ajustar")

Preparació dels fitxers amb les llistes de participants a la prova Cangur oficial

 • Un full de càlcul per cada nivell escolar en què participi el centre.  Així, si un centre de primària participa a 5è i 6è haurà de fer dos fulls de càlculs, (que després de la prova pujarà independentment l'un d el'altre a la base de dades);si un centre de secundària participa amb els quatre cursos d el'ESO (per exmeple) haurà de preparar quatre fulls d ecàlcul, etc.
 • S'assignarà als participants un codi numèric entre el 101 i el 299,  independentment en un curs i un altre.  Pot ser recomanable en cada curs començar pel 101.
 • En el full de càlcul (que es recomana fer sense fila d'encapçalaments)  hi  haurà a la primera columna el codi assignat per identificar cada participant, a la segona el nom, ala tercera el primer cognom, i a la quarta el segon cognom (que e spot deixar en blanc per a le spersones qu eno tenen segon cognom),

Mostra totes les notícies