Àrea de centre


Puntuacions Cangur 2021 2/05/2021

  • Els dies 22 i 23 d'abril es va fer una primera publicació de puntucions del Cangur 2021, no completa, i s'indicaven unes raons que provocaven el retard en la publicació.  Entre aquestes raons s'esmentava el fet que "molts" centres havien fet una impressió dolenta dels fulls de respostes i les marques que indiquen a la màquina la localització de la zona de lectura no es veien bé i això provocava errors de lectura en molts fulls de resposta que s'havien de processar manualment.  Ara podem dir que, de fet, el problema que hi ha hagut ha estat un procés incorrecte de digitalització i, per tant, hem de demanar disculpes, per aquest comentari incert, a tots els centres que es van poder donar per al·ludits i en canvi havien imprès ben correctament es fulls de respostes.
  • El dia 24 d'abril es va desconnectar la consulta de puntuacions. En aquest cas ja s'indicava que s'havia constatat una digitalització i lectura incorrecta de les caselles de resposta ennegrides per a marcar-ne una altra i fer correcció de la resposta. Com sempre, hem d'agrair la col·laboració dels centres que ens ho van comunicar. L'anomalia que s'ha indicat de les caselles negres era la que es constatava més clarament, però no l'única.  L'empresa va manifestar que revisaria el tema i completaria l'avaluació tan aviat com fos  possible.
  • El dia 30 d'abril es van rebre els fitxers de puntuacions i es van publicar. Atenent al fet que l'acte d'entrega de premis estava previst per al dia 18 de maig i convenia fer una valoració ràpida de possibles premiades i premiats es va fer un encàrrec de revisió acurada per part de personal no pertanyent a l'empresa ni, directament, a la comisisó Cangur, dels 60 fulls de resposta de cada nivell amb millors puntuacions. Aquesta revisió, i les comunicacions rebudes de molts centres en el marc de la col·laboració que es va demanar, van provocar un intercanvi de missatges amb l'empresa de digitalització  durant tot el cap de setmana i ja es va anunciar a  a la web que s'estava estudiant un possible "replantejament global".
  • Dilluns 3 de maig. Finalment l'empresa reconeix que, de moment inexplicablement per a ells,  constata que la digitalització no ha funcionat correctament per a un bon nombre de fulls de respostes. Això es produeix sobre tot pel que fa a les caselles negres (cosa que altera moltes puntuacions) i a la digitalització de les marques de lectura i això provoca un seguit d'errors de lectura i avaluació (en determinats casos fa que es marquin com a resposta en blanc algunes respostes que en realitat són correctes).
  • Conclusió.  El dilluns dia 3 de maig, a primera hora de la tarda, es decideix, de comú acord entre la SCM i l'empresa de digitalització (de la qual es valora com a excel·lent el treball d'anys anteriors)  que es procedirà a refer tot el treball de digitalització i avaluació dels fulls de respostes del Cangur 2021.  Està previst que el dia 24 de maig es publicaran els resultats.

Reiterem la petició de disculpes al professorat dels centres, implicat en l'organització del Cangur, que ha vist afectada la seva tasca per totes aquestes circumstàncies  i agraïm la col·laboració i la comprensió que heu demostrat.

L'acte d'entrega de premis se celebrarà un dia del mes de juny que oportunament s'anunciarà

  • Tenint en compte això que s'acaba de comentar, els centres que hagin consultat les puntuacions publicades el dia 30 d'abril poden fer petició de revisions.   Cal fer-ho a l'adreça   puntuacionscangur@gmail.com, en especial per a intentar aclarir els casos en què apareix  NP, cosa que pot voler dir que en el full de respostes no s'ha posat el nivell escolar o el model en els nivells que escau i aleshores no s'ha pogut procedir a la lectura automatitzada, ni s'hi podrà procedir. Naturalment, se suposa que els errors de puntuació derivats d'errors de lectura es trobaran esmenats deprés de la nova digitalització i recàlcul de puntuacions.
    • S'ha d'indicar amb precisió el codi i el nom del centre,  el nivell, codi i nom de l'estudiant o estudiants, i concretar la petició de revisió.  Com que es revisa manualment, les revisions que es facin seguiran sent vàlides en aquests casos.
Mostra totes les notícies