Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Instruccions per al pagament de la quota de participació en el concurs Cangur 2021 i la tramesa del resguard corresponent 17/03/2021

Per al pagament de la quota de participació en el concurs Cangur 2021 (segona quota) caldrà tenir en compte le sinstruccions següents.

 • Previ: caldrà haver elaborat amb tot detall les llistes definitives d'alumnes participants, a fi i efecte d'ajustar exactament la quota al nombre de participants.  A part d'aquesta necessària concordància en el nombre d'alumnes participants i el càlcul de la quota ingressada, per a facilitar la tasca dels centres els dos procediments (pujada de llistes, enviament del resguard de la quota)  es fan independentment.

 • Recordatori de la quota: Si envieu entre un i vuit full de respostes el pagament serà de 4 €. Si envieu més de vuit fulls correspon un pagament de 0,50€/full enviat.
  • Es recomana insistentment calcular una  quota global de centre i fer un únic ingrés.
  • Si algun centre ho creu adequat per a la seva gestió econòmica pot calcular dues quotes separades (Primària/secundària, per exemple) o també es pot fer atenent a cadascun dels nivells d'organització del Cangur (primària, Cangur123, Cangur de 4t i batxillerat)
  • Si es volen fer diversos pagaments la quota de cadascun es calcularà amb el criteri donat com a norma general.
 • Recordatori de les dades. La quota s'haurà d'ingressar al mateix compte corrent on es va fer l'ingrés de la quota de centre, a saber
  • compte corrent de la Caixa        codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373           Titular del compte: Institut d'Estudis Catalans

  • Tot seguit caldrà escanejar en format PDF el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre. Aquest resguard es demanarà en el formulari d'inscripció.

  • Els centres que tenen un romanent perquè van pagar de més en la primera quota hauran d'incloure en un PDF únic  el resguard de l'ingrés i la notificació que tenen una quantitat ingressada a compte (en aquest cas preferiblement amb còpia del missatge que van rebre des de l'organització del Cangur en què es validava aquesta possibilitat)
 • Formulari per a adjuntar el resguard de pagament
  • Es trobarà enllaçat des de l'àrea de centre un cop indicat el codi de centre. Es demanarà la contrasenya de centre per a la gestió del Cangur.
  • Execució de l'aplicació:
   • Si s'ha fet un pagament únic caldrà executar una sola vegada el procediment.  Caldrà indicar a quin nivell o a quins nivells d'organització del cangur correspon el pagament, i  quants alumnes han participat. S'haurà d'adjuntar el resguard de pagament.  Es podran veure les dades que es van indicar per a la factura de la quota de centre i validar-les si no han canviat, o editar-les si cal fer algun canvi.
   • Si s'ha fet el pagament amb dos (o tres) ingressos,  caldrà entrar  dues (o tres) vegades al formulari i, en cada ocasió indicar les dades que s'especifiquen al punt interior  
   • És molt important que al final de cada execució del procediment comproveu a la part superior de l'àrea de centre que surt un missatge que indiqui que el procediment ha funcionat.  
  • Quan l'equip de gestió (la part económica no depèn directament de la comisisó Cangur, ni de la SCM, sinó de l'IEC) hagi fet les oportunes comprovacions rebreu enllaç per a descarregar  la factura (o factures si s'han fet diversos ingressos) al correu oficial del centre, el que es genera a partir del codi del centre canviant el primer dígit per una lletra  @ xtec.cat). Pot succeir que l'elaboració de la factura no sigui molt ràpida, atenent que les comprovacions no seran automàtiques, però es farà constar la data de l'ingrés i la data d'execució d el'aplicació per a notificar el pagament..

 • Terminifins el dia 28 de març de 2021.

Mostra totes les notícies