Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Cangur 2021 25/01/2021

Podeu veure a  cangur.org  un document de difusió i hi trobareu un enllaç a la pàgina d'informació del Cangur 2021 amb tots els detalls, que és molt importnt que llegiu amb atenció

-----------------------------

Data del Cangur:  18 de març de 2021

Realització:  tots els nivells faran la prova al seu centre, tal com s'ha fet els darrers anys per a primària i els primer scursos d el'ESO, pre`vi descàrrega des d'aquesta Àrea de centre, de tot el material, mitjançant una contrasenya de centre.

Hi ha una doble possibilitat pel que fa a la realització d ela prova, que comporta dos terminis d'ingrés de dues quotes diferents.

Hi haurà inicialment una inscripció de centre, que donarà dret a rebre tot el material de la prova. Després,  pel que fa a la realització de l'activitat hi haurà una doble possibilitat

  • enviar els fulls de respostes per a la correcció mecanitzada per part de l'organització i la incorporació a la base de dades del Cangur 2021 (i aleshores, després del dia 18 de març,  caldrà fer una inscripció d'alumnes i el pagament de la quota correponent en funció del nombre d'alumnes), tal com oportunament es detallarà 
  • o bé  realització del cangur com a activitat de classe, pròpia del centre.
  • A petició d'alguns centres s'aclareix que la decisió pot ser parcial:  per a alguns cursos o grups clase l'activitat pot ser interna i  altres  cursos o grups-classe poden participar oficialment com a concursants del Cangur 2021.

------------------------------------------

Termini d'inscripció de centre (inicial): de l'1 de febrer al 28 de febrer

Quota d'inscripció inicial:  5€, 10€ o 15€  segons que el centre s'inscrigui, respectivament,  a un nivell-cangur (cangur primària, cangur 123, cangur "dels grans") , o a dos o a tots tres.

En una altra notícia podeu llegir les instruccions que cal tenir en compte per a la inscripció inicial. 

-----------------------------------------

Segona quota. Per als centres que optin per la participació global i enviïn els fulls per a l'avaluació mecanitzada i que les dades s'emmagatzemin en la base de dades del Cangur.

S'haurà d'ingressar després de la prova amb les indicacions que oportunament es publicaran. Preferentment com a quota global,de centre.

Import

  • Per als centres que inscriguin menys de 8 alumnes:  4 €.
  • Per als centres que inscriguin 8 alumnes o més:  0,50 €/alumne
Mostra totes les notícies