Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Inscripció de centre per al Cangur 2021 25/01/2021

Formulari d'inscripció de centre per al Cangur 2021

Caldrà entrar a l'Àrea de centre (pàgina en què llegiu aquesta notícia)  amb el codi de centre de 8 dígits

 • en cas que un centre no sigui reconegut, si us plau,escriviu a  cangurscm@gmail.com  i actualitzarem la base de dades
 • veureu les dades del centre tal com consten a la base de dades.  Reviseu-les i si alguna s'ha d'esmenar, ho comuniqueu a  camgurscm@gmail.com.

Aleshores ja es podrà accedir al formulari d'inscripció inicial, en el context del qual:

 • El centre, com a tal, haurà de donar la seva conformitat al Reglament del Cangur 2021.
 • Caldrà crear crear una contrasenya de centre,  de 9 caràcters, lletres majúscules o xifres, que serà imprescindible i única  per a totes les tasques relacionades amb el Cangur 2021 que es duran a terme en aquesta àrea de centre (a partir del 16 d emarçdescàrrega del material, i a partir del 18 de març, si escau, formulari d'inscripció d'alumnes, pujada de les llistes d'alumnes, consulta d epuntuacions, descàrrega de diplomes).
 • Es demanarà a quin o quins dels nivells-Cangur 2021 es vol inscriure el centre  (Cangur primària;  Cangur de 1r 2n i 3r d'ESO; Cangur de  4td'ESO i secundària postobligatòria)
 • Prèviament caldrà haver fet un ingrés de 5€  per cada nivell-Cangur al qual el centre s'inscrigui, és a dir  que seran 5€, 10€ o 15€.
  • al compte corrent de la Caixa        codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373           Titular del compte: Institut d'Estudis Catalans

  • Tot seguit caldrà escanejar en format PDF el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre. Aquest resguard es demanarà en el formulari d'inscripció.

 • Per cada nivell-Cangur es demanarà el nom i l'email d'un o dos membres del professorat del centre, que seran l'enllaç per a rebre totes les informacions concretes i instruccions relatives a la prova cangur 2021.
 • Atenent al fet que, des de la gestió económica de l'IEC consideren preceptiu emetre una factura de tots els ingressos, es demanaran les dades per a elaborar-la. Si ha d'anar a nom del centre, es demana el NIF. Si ha d'anar a nom d'una altra entitat (AMPA  o AFA o alguna Fundació) caldrà donar-ne totes les dades.  Posteriorment el centre rebrà, en el seu email oficial, l'enllaç per a descarregar la factura.

Mostra totes les notícies