Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Edicions


Inscripció i quota per al Cangur 2023 de batxillerat i cicles formatius 14/11/2022

Inscripció per al Cangur 2023 "dels grans". Termini: 20 d egener

Caldrà entrar a l'Àrea de centre (pàgina en què llegiu aquesta notícia)  amb el codi de centre de 8 dígits i la contrasenya de centre (vegeu la notícia corresponent relativa a la gestió de la contrasenya)

  • En cas que un centre no sigui reconegut, si us plau,escriviu a  cangurscm@gmail.com  i actualitzarem la base de dades
  • podreu veure les dades del centre tal com consten a la base de dades.  Reviseu-les i si alguna s'ha d'esmenar, ho comuniqueu a  cangurscm@gmail.com.

Aleshores ja es podrà accedir al formulari d'inscripció per al Cangur2023, en el context del qual:

  • El centre, com a tal, haurà de donar la seva conformitat al Reglament del Cangur 2023.

  • Es demanarà el nombre d'alumnes de cada curs que el centre vol inscriure  i s'ha de fer amb concreció i exactitud.

  • Per cada nivell-Cangur es demanarà el nom i l'email d'un o dos membres del professorat del centre, que seran l'enllaç per a rebre totes les informacions concretes i instruccions relatives a la prova cangur 2023.

  • caldrà haver fet un ingrés de 2,5€  per cada alumne concursant. En el formulari d'inscripcióes demana, en format PDF, el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre.

L'ingrés s'ha de fer al compte corrent de la Caixa       

codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373          

Titular del compte: Institut d'Estudis Catalans

  • Tot seguit caldrà escanejar en format PDF el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre. Aquest resguard es demanarà en el formulari d'inscripció.
  • Atenent al fet que, des de la gestió económica de l'IEC consideren preceptiu emetre una factura de tots els ingressos, es demanaran les dades per a elaborar-la. Si ha d'anar a nom del centre, es demana el NIF. Si ha d'anar a nom d'una altra entitat (AMPA  o AFA o alguna Fundació) caldrà donar-ne totes les dades.  Posteriorment, (després de les preceptives comprovacions, no immediatament) el centre rebrà, en el seu email oficial, l'enllaç per adescarregar la factura.

Mostra totes les notícies