Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Edicions


Quota de centre (subcangur de primària, 12ESO i 34ESO) 14/11/2022

L'organització general per al Cangur 2023 en els nivells de primària i ESO  contempla, inicialment, una inscripció de centre, que comporta una quota que caldrà ingressar abans de procedir a la inscripció.


La quota de centre és de 5€ per cada subcangur al qual vulgui inscriure's el centre i per tant la quota ha de ser necessàriament  de 5€, o de 10€, o de 15€  independentment del nombre de línies o de grups del centre, i del nombre d'alumnes que en el seu moment participaran en el concurs Cangur 2023.

  •     5 €  si el centre participa únicament en un SubCangur, o bé Cangur-primària, o bé Cangur 12  o bé Cangur 34ESO   (la participació en el Cangur de la postobligatória va a part; amb unes altres instruccions).
  •     10 € si el centre participa en dos nivells-Cngur  (és a dir  Cangur primària i Cangur12,  o bé  Cangur12 i Cangur 34, o també, per exemple en el cas d eprimària i el Cangur12.
  •     15 €   si el centre vol participar en els tres subcangurs a què fa referència aquesta notícia:  Cangur-primària i els 4 cursos d el'ESO

L'ingrés s'ha de fer al compte corrent de la Caixa       

codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373          

Titular del compte: Institut d'Estudis Catalans

  • Tot seguit caldrà escanejar en format PDF el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre. Aquest resguard es demanarà en el formulari d'inscripció. És molt important que aparegui ben clarament el nom del centre.
  • Atenent al fet que, des de la gestió económica de l'IEC consideren preceptiu emetre una factura de tots els ingressos, es demanaran les dades per a elaborar-la. Si ha d'anar a nom del centre, es demana el NIF. Si ha d'anar a nom d'una altra entitat (AMPA  o AFA o alguna Fundació) caldrà donar-ne totes les dades.  Posteriorment, (després de les preceptives comprovacions, no immediatament) el centre rebrà, en el seu email oficial de   xtec.cat, l'enllaç per adescarregar la factura.
Mostra totes les notícies