Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Consulta de les puntuacions de cada centre 19/04/2019

Ja està activa l'aplicació perquè cada centre pugui consultar les puntuacions provisionals d'alumnes del seu centre que han participat en la prova Cangur 2019.  S'ha de fer la consulta a l'àrea de centre que teniu en aquesta mateixa pàgina, amb el codi del centre i la dada que es va donar en el moment de la inscripció com a contrasenya.

A més de les puntuacions individuals de cada concursant, està publicada una informació complementària  (http://cangur.org/cangur/cang2019/informacions/) que us permetrà valorar cada puntuació:

  • Atenent al fet que es donen 15 premis en cada nivell, es publica la puntuació del 12è concursant de cada nivell.  No es publica la del 15è perquè pot canviar en el periode re reclamacions i no es vol que succeeixi el que ha passat alguna vegada que un alumne o una alumna que es considerava provisionalment premiat deixi de ser-ho en la llista definitiva.
  • S'indica la puntuació provisional del millor 1%, dada que donarà lloc, excepte possibles variacions quan les puntuacions passin a definitives, a menció honorífica.
  • S'indica també la puntuació provisional del millor 6%, nota de tall provisional per a aparèixer en el seu moment a la llista de  millors concursants que es publicarà de manera oberta a la web.


Es recorda que en les bases/reglament del Cangur 2019 a què es dóna l'acord quan es fa la inscripció es llegeix:
5.5. El centre es compromet a informar de les puntuacions a tot l’alumnat del seu centre que ha participat i, també, a donar-los el diploma de participació.
Convindrà, doncs, que ho feu així i, en cas que tignueu alumnes amb puntuació destacada, us preguem que els informeu de la possibilitat que tindran enguany d'assistir al Campus-Cangur-2019, del qual s'informa en una altra notícia.. 

Atenció!!! El termini per a fer observacions/reclamacions a les puntuacions acaba el dia 3 de maig.    

El dia 5 de maig, després que la comissió Cangur hagi processat les possibles reclamacionsa a les puntuacions i hagi decidit sobre el tema i comunicat la decisió a les persones interessades, les puntuacions s'elevaran  a definitives i es publicaran el dia 5 de maig.  Aleshores es podrà consultar la llista del 6% a la web i també s'inclourà a la llista que pot consultar cada centre la posició en la classificació i el percentatge.

En aquest termini la comissió cangur també ha de processar totes les anomalies derivades del fet que molts centres (més dels que seria de desitjar) no van pujar adequadament les llistes d'alumnes o no van revisar amb detall els fulls de respostes.  Com que la comissió Cangur pensa en els participants vol fer tots els possibles per donar totes les puntuacions. Demanem als centres afectats que ens avisin i que tinguin present que és una tasca laboriosa.  Sigui com sigu, com que aquestes circumstàncies fan variar la posició en la classificació i el percentatge, engunay s'ha cregut convenient donar aquestes dades només una vegada, quan ja siguin definitives. I això és el que es farà el dia 5 de maig.

Mostra totes les notícies