Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Llistes de puntuacions definitives de la prova Cangur 2019 a les seus de Catalunya 7/05/2019

Des del dia 20 d'abril fins al dia 3 de maig va estar obert el termini perquè, després d'informar els seus alumnes,  els centres poguessin presentar al·legacions  les puntuacions i s'avaluessin les persones que, per una revisió incorrecta dels fulls de respostes, constaven coma NP (no puntuades). Acabat aquest termini la comissió Cangur de la SCM ha elevat a definitives les puntuacions de la prova Cangur 2019.
  • Ja estan actius, al menú de l'esqurra d'aquesta pàgina els enlaços per a consultar la llista de concursants amb el 6% de millors puntuacions.  En aquesta llista, els consursants que han obtingut la mateixa puntuació figuren, com és preceptiu, en la mateixa posició, ex aequo. L'ordnació es presenta en ordre aleatori en cada grup d'empats. A la capçalera d'aquestes llistes figura el nombre total definitiu de participants que consten a la base de dades.
  • Cada centre pot consultar els resultats de concursants del seu centre. Recordem que cal entrar a l'àrea de centre amb el codi oficial de 8 dígits i la contrasenya que el professorat-enllaç va fer constar en el moment de la inscripció. En la llista actual  ja consta la posició de cada participant en la relació de puntuacions del seu nivell escolar i el percentil corresponent  (aquest percentil és el resultat de dividir el nombre que indica la pisició pel nombre total de participants en el nivell corresponent)
  • També s'ha fet pública la  relació de premis i mencions.   Enllaç. 
    • L'acte d'entrega de premis es farà el dia 27 de  maig al Teatre Poliorama, de Barcelona; les persons que hi són convidades ja rebran l'oportuna invitació. 
    • Els concursants que tenen menció del millor 1% . tindran el corrsponent diploma i un obsequi que els centre spodran recollir al seu CRP quan rebin l'avís (previsiblement a finals del mes de maig)
Mostra totes les notícies