Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Pujada al servidor de les llistes d'alumnes participants en el concurs Cangur 2022 17/03/2022

Previ

 • Es recorda que per a aquells centres que han decidit fer avaluació interna, total o parcialment,  no escau pujar llistes d'alumnes d'avaluació pròpia, desl quals no es porten els fulls de respostes per a lectura òptica i avaluació, perquè com diu el Reglament al qual s'ha donat el vistiplau en el moment de la inscrpció, no han de constar a la base de dades del Cangur.
 • Si escau, cal  actualitzar els fitxers de full de càlcul prèviament elaborats (columnes: codi nmèric assignat, nom, primer cognom i segon cognom, en aquest ordre)  perquè recullin  la relació exacta i completa de participants
 • Recordem:  un fitxer per curs que participi  (un per cinquè, un per sisè, un per 1r d'ESO, un per 2n, un per 3r, un  per 4t, un per 1rbatx/CFGM, un per 2n batx/CFGS)

Accés a l'aplicatiu per pujar les llistes

 • Cal entrar a l'àrea de centre amb el codi de 8 dígits oficial del centre  i la contrasenya de centre per a la web del Cangur.
 • Per cada nivell d'organització del Cangur (primària, cangur 123, o cangur de 4t i postobligatòria)  en què estigui inscrit el centre veureu, en el requadre corresponent,  un enllaç que diu  Per pujar el llistat d'alumnes que han participat a la prova, feu servir el formulari següent (una vegada per curs). Activeu-lo!

Pujada de les llistes

 • Veureu que s'ha obert un quadre de text i un desplegable per a indicar el curs de què voleu pujar llistes.  La pujada s'ha de fer curs per curs. (cinquè, sisè, 1r ESO, 2n ESO, 3r ESO; 1rnatx, 2nbatx, cada curs per separat). Recomanem doncs que, primer de tot, cliqueu en el desplegable el curs del qual voleu pujar  la llista.
 • En el full de càlcul corresponent a aquest curs (nivell escolar)  seleccioneu la zona on hi ha les dades de participant (les quatre columnes i les files corresponents  --recordeu que ha de ser sense fila d'encapçalaments en cas qiue n'haguéssiu posat) i copieu aquestes dades al portaretalls
 • Poseu el cursor a dintre del quadre de text i enganxeu les dades.  (es pot fer servir  Ctrl C  i  Ctrl V per a copiar i enganxar)
 • I ja podeu clicar al botó corresponent a acceptar la pujada de dades.  Heu de veure a dalt de tot de l'àrea de centre un missatge que indica quants alumnes s'han pujat i que el procediment ha funcionat correctament.  Si no fos així, atenció al possible missatge que indica què cal esmenar.
 • Tot aquest procediment s'ha de repetir, independentment, per cada curs del qual hagueu de pujar llista de participants

Comprovació de les llistes pujades i correcció, si escaigués

 • Convé que feu una revisió acurada de cada una de les llistes que heu pujat al servidor.
 • En la mateixa zona indicada de l'àrea de centre trobareu un altre enllaç que diu:  Si  voleu veure el llistat d'alumnes participants, premeu aquí.
 • Si veieu que cal fer alguna esmena en la llista d'un curs, heu d'actualitzar el full de càlcul, en local, i repetir des del començament tota la pujada de la llista d'aquell curs, completa i correcta. El conjunt de les dades que es pugin susbtituirà totes les dades d'aquell curs que poguessin estar pujades abans.
  • Noteu que això, en concret, vol dir que si observeu que falta un participant a la llista, cal completar la llista en local i tornar-la a pujar tota. No es pot "afegir un alumne", cal repetir elprocediment per a tot el grup d'alumnes d'aquell curs.

Mostra totes les notícies