Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Consulta de puntuacions provisionals del Cangur 2022 18/04/2022

El dia 18 d'abril es fan públiques les puntuacions obtingudes mitjançant la lectura òptica dels fulls de respostes del Cangur2022.

  • A l'àrea de centre (usuari: codi de 8 dígits; contrasenya: la que ha creat el centre) es poden consultar les puntuacions de tots els participants del centre.
  • Al menú de l'esquerra d'aquesta pàgina teniu accés a les llistes ordenades  del 5,5% de millors puntuacions.

Aquestes puntuacions, i molt especialment els llistats ordenats...

s'han de considerar provisionals

atenent al fet que s'ha de tenir en compte que

  • un percentatge de fulls (més gran del que seria d'esperar) no tenen posat el curs o el model i això fa impossible la lectura òptica i consten com a no avaluats. A petició concreta dels centres afectats, d'aquests fulls es pot procedir a l'avaluació.
  • uns pocs centres van enviar els fulls de respostes però encara han de pujar les llistes d'alumnes concursants
  • naturalment, tot i que la revisió que s'ha fet demostra que la lectura  és molt acurada, hi ha possiblitat d'errors

Per a peticions de revisió o avaluació, observacions o consultes sobre les puntuacions i per a  possibles reclamacions,  anoteu ...

  • És imprescindible que en cada consulta es faci constar el codi del centre  i el codi assignat a alumne/a o alumnes  respecte els quals es demana aclariment
  • És del tot recomanable que les consultes es facin totes a través del centre, no indiviaulemnt per part d'algun/a concursant.
  • l'adfreça de correu que escau:   puntuacionscangur@gmail.com
Mostra totes les notícies