Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Quota de centre Cangur 2022 10/01/2022

L'organització general per al Cangur 2022 contempla, inicialment, una inscripció de centre, que comporta una quota que caldrà ingressar abans de procedir a la inscripció.


La quota de centre és de 5€ per cada nivell-d'organització-Cangur al qual vulgui inscriure's el centre i per tant la quota ha de ser necessàriament  de 5€, o de 10€, o de 15€  independentment del nombre de línies o de grups del centre, i del nombre d'alumnes que en el seu moment participaran en el concurs Cangur 2022.

  •     5 €  si el centre participa únicament en un nivell Cangur, o bé Cangur-primària, o bé Cangur 123  o bé Cangur dels grans.
  •     10 € si el centre participa en dos nivells-Cngur  (és a dir  Cangur primària i Cangur123,  o bé  Cangur123 i Cangur dels grans, o bé, excepcionalment si un centre particip al Cangur-primària i al Cangur dels grans.
  •     15 €   si el centre vol participar en els tres nivells organitzatius del Cangur:  Cangur-primària i Cangur123 i Cangur dels grans.

L'ingrés s'ha de fer al compte corrent de la Caixa       

codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373          

Titular del compte: Institut d'Estudis Catalans

  • Tot seguit caldrà escanejar en format PDF el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre. Aquest resguard es demanarà en el formulari d'inscripció.
  • Atenent al fet que, des de la gestió económica de l'IEC consideren preceptiu emetre una factura de tots els ingressos, es demanaran les dades per a elaborar-la. Si ha d'anar a nom del centre, es demana el NIF. Si ha d'anar a nom d'una altra entitat (AMPA  o AFA o alguna Fundació) caldrà donar-ne totes les dades.  Posteriorment, (després de les preceptives comprovacions, no immediatament) el centre rebrà, en el seu email oficial, l'enllaç per adescarregar la factura.
Mostra totes les notícies