Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Edicions


Instruccions per a la quota de centre i la inscripció unificada de primària i ESO per al Cangur 2024 8/01/2024

En el Cangur 2023  hi ha quatre àmbits d'organització/subcangurs, a tres dels quals s'aplica aquesta notícia relativa al pagament de la quota unificada i al procediment per a la inscripció , en concret són els de Cangur-Primària (per a 5è i 6è),  Cangur12 (per a 1r, 2n i 3r d'ESO) , Cangur 34 (per a 3r i 4t d'ESO). La inscripció per a batxillerat i cicles formatius té una altra normativa.

Quota d'inscripció, unificada de centre, per al Cangur2024 de primària i ESO

La quota de centre és de 15€ per cada subcangur al qual vulgui inscriure's el centre i per tant la quota ha de ser necessàriament  de 15€, o de 30€, o de 45€  independentment del nombre de línies o de grups del centre, i del nombre d'alumnes que en el seu moment participaran en el concurs Cangur 2024.

 • 15 €  si el centre participa únicament en un SubCangur, o bé Cangur-primària, o bé Cangur 12  o bé Cangur 34ESO   (la participació en el Cangur de la postobligatória va a part; amb unes altres instruccions).
 • 30 € si el centre participa en dos nivells-Cangur  (és a dir  Cangur primària i Cangur12,  o bé  Cangur12 i Cangur 34...)
 • 45 € si el centre vol participar en els tres subcangurs a què fa referència aquesta notícia:  Cangur-primària i els dos subcangurs d'ESO
 • Els centres que, com a centre,  són socis de la SCM; tenen exempció d'aqueta quota però, naturalment, hauran d'emplenar el formulari d'incripció.

  L'ingrés s'ha de fer al compte corrent de la Caixa      
  codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373          
  Titular del compte: Institut d'Estudis Catalans

  Tot seguit caldrà escanejar en format PDF el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre. Aquest resguard es demanarà en el formulari d'inscripció. És molt important que aparegui ben clarament el nom del centre.

Cal tenir molt present, pel que fa a la quota Cangur, que dssprés de la prova, amb les instruccions que oprtunament trobaru en aquesta pàgina, caldrà fer un pagament de la quota de participació, d'1 €/concursant. Per a la bona gestió del Cangur és molt important que no es faci ara aquest pagament. Amb la inscripció només la quota d'inscripció, no la de participació.

Formulari d'inscripció (primària i ESO) per al Cangur 2024. Termini: gener de 2024

Caldrà entrar a l'Àrea de centre (enllaç a l'esquerra de la pàgina en què llegiu aquesta notícia)  amb el codi oficial del centre, de 8 dígits i la contrasenya de centre (vegeuen una altra notícia d'aquesta aquesta pàgina, la informació relativa a la gestió de la contrasenya)

 • Podreu veure les dades del centre tal com consten a la base de dades.  Reviseu-les i si alguna s'ha d'esmenar, ho comuniqueu a  scm.cangur@correu.iec.cat 
 • En cas que un centre no sigui reconegut, si us plau,escriviu a  scm.cangur@correu.iec.ca  i actualitzarem la base de dades
   

Aleshores ja es podrà accedir al formulari d'inscripció inicial, en el context del qual:

 • El centre, com a tal, haurà de donar la seva conformitat al Reglament del Cangur 2024
 • Es demanarà a quin o quins dels subcangurs del Cangur 2024 es vol inscriure el centre,  en aquest cas pel que fa als que anomenem Cangur primària;  Cangur 12; o Cangur 34
 • Per cada subcangur  es demanarà el nom i l'email d'un o dos membres del professorat del centre, que seran l'enllaç per a rebre totes les informacions concretes i instruccions relatives a la prova cangur 2023.
 • Prèviament caldrà haver fet un ingrés de 15€  per cada subcangur al qual el centre s'inscrigui, és a dir  que seran 15€, 30€ o 45€ com suara s'ha exposat.
 • En el formulari d'inscripció es demana escanejat, en format PDF, el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre.
  • Alternativament, per al cas dels centres que institucionalment, com a centre, són socis de la SCM, caldrà adjuntar escanejat un document que ho acrediti.
  • EN tot cas hi haurà un quadre de text on es podrà posar alguna observació sobre la quta/el pagament.
 • Atenent al fet que, des de la gestió económica de l'IEC consideren preceptiu emetre una factura/rebut de tots els ingressos, es demanaran les dades per a elaborar-la. Si ha d'anar a nom del centre, es demana el NIF. Si ha d'anar a nom d'una altra entitat (AMPA  o AFA o alguna Fundació) caldrà donar-ne totes les dades.  Posteriorment, una vegada validat correctament el formulari d'inscripció, des de l'àrea de centre es tindr`accés a un aplicatiu que permetrà descarregar  la factura/rebut.

A la nova pàgina web del Cangur, emmarcada en la renovació de la web de la SCM, a saber https://scm.iec.cat/prova-cangur/  hi teniu un enllaç a un formulari per al contacte amb la comissió Cangur  per a consultar qualsevol dubte que tingueu.

Mostra totes les notícies