Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Edicions


Instruccions per a la inscripció del cangur de batxillerat i cicles i la quota en funció de l'opció per realitzar la prova 8/01/2024

Inscripció per al Cangur de batxillerat i cicles formatiussi s'opta per anar a una seu externa o el centre s'ofereix com a seu.      Termini:  gener de 2024

(Resum, per si pot interessar:   procediment anàleg al de l'any 2023)

Abans d'accedir al formulari d'inscripció en l'opció que ara comentem és imprescindible...

 • Tenir fet el recompte de quants alumnes hi haurà per cada nivell escolar  (1r batxillerat, 2n batxillerat i, si escau cicles formatius)
 • Haver fet el pagament de la quota global de 3€/concursant d'acord amb els nombres de concursants que s'han comptat i que s'hauran  d'indicar en el formulari d'inscripció
  • Els centres que, com a centre,  són socis de la SCM; o que s'ofereixen com a seu del Cangur tenen un descompte de 15€ d'aquesta quota.
  • En aquesta opció, la quota global inicial és l'única que caldrà abonar. En certa manera podem dir que iclou la quota d'inscripció i la d eparticipació.

L'ingrés s'ha de fer al compte corrent de la Caixa      
codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373          
Titular del compte: Institut d'Estudis Catalans

 • Tot seguit caldrà escanejar en format PDF el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre. Aquest resguard es demanarà en el formulari d'inscripció. És molt important que aparegui ben clarament el nom del centre.

En el formulari d'inscripció:

 • Es demanarà el nombre d'alumnes de cada curs que el centre vol inscriure  i s'ha de fer amb concreció i exactitud.
 • Es demanarà el nom i l'email d'un o dos membres del professorat del centre, que seran l'enllaç per a rebre totes les informacions concretes i instruccions relatives a la prova cangur 2024.
 • Caldrà adjuntar còpia escanejada del resguard del pagament de la quota on és preceptiu que consti el nom del centre.
  • En el cas dels centres que són socis de la SCM  s'haurà d'ajuntar un sol PDF que mostri el resguard de pagament i un document aceditatiu.
  • En tot cas hi haurà un quadre de text on es podrà posar alguna observació sobre la quta/el pagament.
 • Atenent al fet que, des de la gestió económica de l'IEC consideren preceptiu emetre una factura/rebut de tots els ingressos, es demanaran les dades per a elaborar-la. Si ha d'anar a nom del centre, es demana el NIF. Si ha d'anar a nom d'una altra entitat (AMPA  o AFA o alguna Fundació) caldrà donar-ne totes les dades.  Posteriorment, una vegada validat correctament el formulari d'inscripció, des de l'àrea de centre es tindr`accés a un aplicatiu que permetrà descarregar  la factura/rebut.

A la nova pàgina web del Cangur, emmarcada en la renovació de la web de la SCM, a saber https://scm.iec.cat/prova-cangur/  hi teniu un enllaç a un formulari per al contacte amb la comissió Cangur  per a consultar qualsevol dubte que tingueu.
  

Inscripció per al Cangur de batxillerat i cicles formatius si s'opta per fer la prova en el propi centre.    Termini: gener de 2024

(Resum, per si pot interessar:   procediment anàleg al de l'any 2024 per als subcangurs d'ESO i primària)

La quota d'inscripció de centre és de 15€

 • Els centres que, com a centre,  són socis de la SCM; tenen exempció d'aqueta quota però, naturalment, hauran d'emplenar el formulari d'incripció.

  L'ingrés s'ha de fer al compte corrent de la Caixa      
  codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373          
  Titular del compte: Institut d'Estudis Catalans

  Tot seguit caldrà escanejar en format PDF el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre. Aquest resguard es demanarà en el formulari d'inscripció. És molt important que aparegui ben clarament el nom del centre. 
  • Cal tenir molt present, pel que fa a la quota Cangur, que si s'ha optat pel Cangur n el propi centre dssprés de la prova, amb les instruccions que oprtunament trobareu en aquesta pàgina, caldrà fer un pagament de la quota de participació, d'1€/concursant. Per a la bona gestió del Cangur és molt important que no es faci ara aquest pagament. Amb la inscripció només la quota d'inscripció, no la de participació.

Per accedir al formulari d'inscripció caldrà entrar a l'Àrea de centre (enllaç a l'esquerra de la pàgina en què llegiu aquesta notícia)  amb el codi oficial del centre, de 8 dígits i la contrasenya de centre (vegeuen una altra notícia d'aquesta aquesta pàgina, la informació relativa a la gestió de la contrasenya)

 • Podreu veure les dades del centre tal com consten a la base de dades.  Reviseu-les i si alguna s'ha d'esmenar, ho comuniqueu a  scm.cangur@correu.iec.cat

Aleshores ja es podrà accedir al formulari d'inscripció inicial, en el context del qual:

 • El centre, com a tal, haurà de donar la seva conformitat al Reglament del Cangur 2024
 • Com ja s'ha dit es demanarà l'opicó per al desenvolupament de la prova  i a partir d'aquí el formulari serà diferent en un ca si en l'altre.
 • Es demanarà el nom i l'email d'un o dos membres del professorat del centre, que seran l'enllaç per a rebre totes les informacions concretes i instruccions relatives a la prova cangur 2023.
 • Prèviament caldrà haver fet l'ingrés de la quota d'inscripció inicial.
 • En el formulari d'inscripció es demana escanejat, en format PDF, el resguard de l'ingrés, on és preceptiu que consti el nom del centre.
  • Alternativament, per al cas dels centres que institucionalment, com a centre, són socis de la SCM, caldrà adjuntar escanejat un document que ho acrediti.
  • En tot cas hi haurà un quadre de text on es podrà posar alguna observació sobre la quta/el pagament.
 • Atenent al fet que, des de la gestió económica de l'IEC consideren preceptiu emetre una factura/rebut de tots els ingressos, es demanaran les dades per a elaborar-la. Si ha d'anar a nom del centre, es demana el NIF. Si ha d'anar a nom d'una altra entitat (AMPA  o AFA o alguna Fundació) caldrà donar-ne totes les dades.  Posteriorment, una vegada validat correctament el formulari d'inscripció, des de l'àrea de centre es tindr`accés a un aplicatiu que permetrà descarregar  la factura/rebut.

A la nova pàgina web del Cangur, emmarcada en la renovació de la web de la SCM, a saber https://scm.iec.cat/prova-cangur/  hi teniu un enllaç a un formulari per al contacte amb la comissió Cangur  per a consultar qualsevol dubte que tingueu.

Mostra totes les notícies