Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Edicions


Sobre la contrasenya de centre 8/01/2024

Per a la gestió de la prova Cangur 2025 es consolida la idea de contrasenya de centre que va tenir un funcionament valorat positivament en edicions anteiros. Aquesta contrasenya acompanyarà a l'identificador, que és el codi oficial, de 8 dígits, del centre.
Aquesta contrasenya s'haurà d'escriure per a entrar a l'àrea de centre i aleshores per a totes les gestions que es puguin fer en una mateixa connexió ja valdrà la identificació i no caldrà tornar a escriure la contrasenya.

   

  • Centres que van particiar en el Cangur 2023.  
    • Si recorden la contrasenya de centre té encara plena validesa.
    • En cas contrari poden veure que en aquesta pàgina de gestió, al menú de l'esquerra, just on es demana la contrasenya  hi ha un enllaç  per a actualitzar-la, on diu Establir una nova contrasenya on caldrà indicar el codi del centre, i rebran un missatge al correu @xtec.cat  del centre amb un codi necessari per a la regenració de la contrasenya. És important tenir present que s'ha d etenir accés al correu oifical del centre per fer la gestió.
  • Centres de Catalunya que tenim a la base de dades i no tenen contrasenya. La primera cosa que han de fer  per a  crear-la és anàleg al que e sdiu en el punt anterior. Han d'escriure el codi del centre i clicar on diu  Establir una nova contrasenya . on caldrà indicar el codi del centre, i rebran un missatge  al correu @xtec.cat  del centre amb un codi necessari per a la creció de la contrasenya. És important tenir present que s'ha de tenir accés al correu oifical del centre per fer la gestió.

  • Centres que calgui incorporar a la base de dades (per ser centres de nova creació, canvi de codi del centre o altres raons). Preguem que facin un correu a  scm.cangur@correu.iec.cat  a fi i efecte que creem el registre del centre. i tot seguit serà d'aplicació per a ells el que es diu en el punt anterior.
Mostra totes les notícies