Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Accions que han de fer el centres per a l'elaboració de la base de dades del Cangur 2024 20/03/2024

Recordeu les instrucccions que es van enviar als centres i que són a la web:    Enllaç

Accions que cal fer, després de la prova,  seguint l'ordre que s'indica

 • Primer de tot:  a partir de les llistes elaborades per assignar codis, s'han de polir, que siguin exactes, i cal fer el recompte acurat d'alumnes, per a saber ben precís el nombre han fet per als quals s'ha de fer el segon pagament.
  • Són els alumnes dels quals cal portar els fulls de respostes al CRP (primària, ESO, batxillerat o cicles en el propi centre)
 • Pagament de la quota de participació.  
  • El pagament és de 1€/concursant de primària, ESO, batxillerat o cicles en el propi centre
  • Per a concursants de batxillerat en seu externa no escau segon pagament
  • En el formulari hi haurà un requadre per exposar situacions especials que ja s'han acordat
  • L'ingrés s'ha de fer al compte corrent de la Caixa      
   codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373          Titular del compte: Institut d'Estudis Catalans
 • Pujada al servidor del resguard de pagament
  • Hi ha l'enllaç en primer lloc de l'àrea de centre.
  • Immediatament de fer el pagament es pot descarregar la factura/rebut des de la mateixa àrea de centre
 • Pujada de llistes de participants.
  Una per cada curs/nivell escolar en què el centre tingui participants, després que s'hagi fet la pujada del resguard de pagament.
  Trobareu  uns apartats  "Accions de  ..."  (per a cada subcangur) a l'àrea de centre


Recordem altra vegada::  instrucccions que es van enviar als centres i que són a la web:    Enllaç

Mostra totes les notícies