Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Pujada de llistes de participants 18/03/2018

Instruccions per a pujar els llistats de participants
Termini: dia 20 de març a les 14 hores               

 • Cada centre haurà de preparar un full de càlcul per cada curs (en el format que li vagi millor, Open Office, Excel, full de càlcul del Google,...) 
  • Alumnes de cicles formatius. Per raons d'estructura de la base de dades i de la lectura òptica dels fulls de respostes cal posar-los en l'arxiu de primer de batxillerat.  Per a l'elaboració dels diplomes i publicació de llistes els centres afectats són pregats d'enviar per correu electrònic a  cangurscm@gmail,com la llista d'alumnes que cursen cicles formatius.
 • El full de càlcul ha de tenir exactament  cinc columnes, en aquest ordre: 
  • codi d'identificació (número del 101 al 299),
  • nom,                     
  • primer cognom,
  • segon cognom (que es podrà deixar en blanc)
   • Convé escriure el nom i els cognoms amb la inicial en majúscula i la resta de lletres en minúscula.
  • sexe (indicat com H o D). 
 • Es clar que si un dels alumnes inscrits no fa la prova, s’haurà d’esborrar de la llista, sense que això suposi cap canvi en els codis prèviament assignats als altres alumnes

 • Quan ja es tingui preparat (i obert) els fulls de càlcul s'ha d'accedir a l'àrea de centre, amb el codi de 8 dígits del centre i fer clic en l'opció adequada per al nivell/curs del qual s'hagi de pujar la llista d'alumnes.
  • Us demanarà el codi del DNI que serveix de contrasenya
  • Haureu de seleccionar en el full de càlcul exactament totes les files i les cinc columnes que corresponguin a les dades d'alumnes que en aquell moment vulgueu pujar a la base de dades. Haureu de fer "copiar"  en el full de càlcul i accedir, en el formulari del Cangur a una casella de text i allà "enganxar". I desprñes fer clic al bnotóa dequat per puja rles dades.
   • Pregunta: per què no es podria pujar directament el full de càlcul?  La multiplicitat de formats i, no ens enganyem,  el fet que de vegades no se segueixen les instruccions va demostrar, en el Cangur 2016 que aquesta opció era molt poc pràctica per a aconseguir unificar la base de dades; va representar moltes estones de feina a l'equip informàtic i a la comissió del Cangur. . El formulari actual comprova que el full de càlcul tingui l'estructura adequada, per a cada centre només cal fer un "copiar i enganxar" i així e sgenera automàticament la base de dades unificada.
   • Veureu a la web un missatge tècnic del servei informàtic que vol indicar que no es poden corregir dades en la casella de text on heu enganxatles dades. Si allà veieu alguna cosa que s'ha de corregir heu d'esmenar-ho en el vostre full de calcul i tornar a començar el procediment

  • Convé guardar el full de càlcul per si cal fer alguna esmena.
 • Primera comprovació: Una vegada pujar el fitxer  a dalt de tot d el'àrea de centre  apareix un "petit titular"  que us dirà quants alumnes acabeu d epuja ri de quin nivell.  Reviseu qu eel número d'alumnes i el nivell siguin correctes.

 • Convé accedir posteriorment a l'opció que teniu a l'àrea de centre per a la comprovació detallada del llistat enviat.

 • I si es constata que s'ha d'esmenar, completar el fitxer que hem pujat?   Aleshores s'ha de recomençar el procediment. S'ha de fer que sigui correcte el full de càlcul original.  Una vegada que estugui complet i corregit el full de càlcul corresponent a aquell nivell, cal tornar a activar l'opció per pujar dades. Totes les dades anteriors d'aquell nivell s'esborraran. Per tant s'ha de pujar el fitxer complet i correcte i s'emmagatzemaran les noves.dades.
Mostra totes les notícies