Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Instruccions per a la inscripció 21/11/2017

Recordeu les accions prèvies, explicades en notícies anteriors: 

 • Convé que llegiu amb deteniment la convocatòria oficial que teniu en una altra notícia d'aquesta pàgina, En el formulari d'inscripció se'n demanarà la conformitat.
 • Cal que decidiu el tipus de quota pel qual opta el centre, fer-ne el calcul, efectuar l'ingrés i escanejar-ne el resguard..  En el formulari d'inscripció es demanarà que l'adjunteu.
 • Una vegada formalitzada la inscripció des del Panell de Centre es podrà demanar factura.
  • Per  anar a la pàgina principal del Cangur 2018 podeu clicar al botó   que teniu al final de cada notícia.

Primera gestió administrativa per al Cangur 2018.

 • Accediu al Panell de centre i comprovar i completar dades del centre
  • (menú de l'esquerra). Heu d'accedir amb el codi oficial del centre, (de 8 dígits)
  • Comproveu que les dades que apareixen són correctes. En cas que alguna no ho fos, contacteu amb l'organització i ho corregirem a la base de dades
  • Ompliu els camps que estan en blanc d'altres dades del centre. En particular molt en especial, atenent que el Cangur es considera una activitat de centre, es demana un correu electrònic institucional del centre.   (és a dir, no de la persona que fa la inscripció, ni cap altre correu personal)

 • Després de l'acció anterior quan accediu al Panell de centre ja podreu activar els formularis d'inscripció, un formulari diferent per a cadascun dels nivells del Cangur.
  • Per algunes circumstàncies de les anteriors edicions hem de fer aquest avís: tingueu present que si el centre vol paritcipar en el cangur-primària, el cangur-123 i el cangur-dels-grans  ha de completar tres formualris d'inscripció; si vol participar en el cangur-123 i el cangur-dels-grans ha de completar dos formularis; si vol participar en el cangur-primària i un cangurde secundària ha de completar dos formularis. Disculpeu-nos si cal per l'avís, pe`ro alguns centres no van tenir cura de fer-ho així en edicions anteriors i van causar un considerable enrenou a l'organització.
  • El formulari ja va indicant quines dades es demanen.
   • Es demana el nom del professor o de la professora que, per cadascuna de les convocatòries del Cangur en què participi el centre, serà l'enllaç amb la comisisó Cangur, per la via del correu electrònic. Si el centre ho creu convenient, en el camp on es demana el nom de la persona enllaç  es poden posar dos noms, separats per una coma, i això mateix es pot fer en el camp on es demana el correu electrònic, se'n poden posar dos separats per una coma.
   • Tanmateix en el camp on es demana el DNI, que serà, posteriorment, la contrasenya per a les gestions que es faran en el Panell de Centre, només es pot entrar un valor, una única contrasenya.
   • Indicació de la quota i el nombre de participants
    • En el cas del Cangur-primària i el Cangur-123  si heu optat per la quota de centre (opció recomanada per la comissió per incentivar la participació i per agilitar les gestions administratives) haureu d'indicar el nombre total de línies que té el centre. En aquest cas es demana un nombre aproximat d'alumnes només com a orinetació però, de fet, el centre pot fer participar el dia de la prova el nombre que cregui convenient d'alumnes.
    • En tots els casos en què s'hagi optat per la quota per nombre de participants (en concret per al Cangur-dels-grans) es demanarà el nombre exacte de paritcipants que, normativament, no es podrà canviar.
   • Seus per al Cangur de 4t, batxillerat i cicles formatius
    • El formulari demana si el centre s'ofereix com a seu per rebre alumnes d'altres centres, o si vol fer la prova en una seu externa, o si vol fer la prova en el seu propi centre només amb els seus alumnes.
    • La petició de fer la prova en el propi centre sempre serà acceptada. En canvi si es demana anar a una seu externa concreta no sempre es podrà atendre la demanda.
   • Finalment, per validar la inscripció, haureu d'adjuntar el resguard de l'ingrés de la quota.
Mostra totes les notícies