Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Tramesa de les llistes de participants 9/01/2018

La tramesa de la llista nominal de participants es farà, com els dos darrers anys, des d'un formulari de l'àrea/panell de centre immediatament després de la prova i haurà de ser abans del dia 20 de març al migdia.
Es fa així perquè la relació enviada sigui, efectivament, la de participants que han de rebre el seu diploma.
El procediment serà essencialment el mateix del curs passat amb més facilitats per a la comprovació de la llista enviada i intentar evitar, així, algunes anomalies de centres que només havien fet una tramesa parcial.

Les instruccions concretes es completaran quan sigui el moment però se'n recorden les idees fonamentals

  • Cada centre haurà de preparar un full de càlcul per cada curs (en el format que li vagi millor, Open Office, Excel, full de càlcul del Google,...)  amb cinc columnes, en aquest ordre:  codi d'identificació (número del 101 al 299), nom, primer cognom, segon cognom (que es podrà deixar en blanc) i sexe (indicat com H o D).
  • Cada centre podrà tenir preparat el full de càlcul i fer-hi les correccions que escaiguin perquè hi consti la relació exacta de participants. La tramesa de la lista definitiva de participants es farà, des del panell de centre, després de la prova, a partir del dia 15 a la tarda i abans del dia 20 de març al migdia.
  • Aleshores es podrà accedir a un formulari en el panell de centre per a enviar la llista de participants, una per cada nivell del Cangur.  Caldrà copiar les dades que s'han de trametre, i enganxar-les en un quadre de text a la web. Tot seguit es podrà veure la llista que s'ha emmagatzemat. Serà absolutament imprescindible atendre la notificació que es rebrà de quants alumnes s'han fet constar a la llista i de quina és la llista enviada i comprovar-ne la correcció. La llista es podrà consultar però no es podrà editar individualment; si s'observa algun error caldrà corregir el full de càlcul en local i tornar a repetir el procediment per a enviar totes les dades corresponents a participants d'aquell curs.
Mostra totes les notícies