Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Edicions


Notícies 2024

El Cangur 2024 ha arribat a port. Visca el Cangur 2025! 17/06/2024

El Cangur 2024 de la SCM ha enllestit la seva activitat. Volem donar les gràcies a les professores i els professors que han col·laborat i a les entitats que han donat el seu suport.  I a les noies i els nois que han participat, si el curs vinent encara no són a la Universitat els volem dir: us esperem al Cangur 2025.

 • El dia 2 de març es va celebrar la prova, amb un nombre molt important de participants.
 • Pel fet que la setmana següent a la celebració de la prova era la setmana santa l'empresa que recull els fulls de respostes dels CRP i fa la lectura òptica dels resultats no va poder començar la seva tasca fins el dia 4 d'abril.  Les puntuacions obtingudes per lectura òptica es van publicar de seguida que va ser possible.
 • El dia 27  de maig es va celebrar l'acte d'entrega de premis.
 • El dia 7 de juny es va preparar la tramesa de mencions per servei de missatgeria i es va fer missatge als centres sobre la recollida o recepció del material.
 • El dia 16 de juny s'ha conclòs la tasca de revisió i s'han elevat les llistes de puntuacions a definitives. Les podeu consultar des del menú de l'esquerra d'aquesta pàgina.
 • A partir del dia 17 es podran descarregar els diplomes d'aquest conjunt de concursants, amb indicació de la puntuació i la posició obtinguda en la classificació.  Caldrà entrar a l'àrea de centre i accedir als apartats "Acccions de ...."

La comissió Cangur de la SCM demana disculpes pel retard en algunes d'aquestes acccions i, si escau, pel procediment que s'ha seguit, però hi ha un seguit de circumstàncies que cal comentar, i així ho farem, atenent que incidiran en alguns aspectes de l'organització del proper Cangur.  Visca el Cangur 2025!

Puntuacions de sisè revisades 17/05/2024

Per una anomalia tècnica derivada de diverses circumstàncies, que fonamentalment no són directament imputbles a la comisisó Cangur, es va constatar una errada en l'avaluació digitalitzada de la prova de sisè d eprimàra. La pregunta 17 tenia comptada com a resposta bona la C i en realitat ha de ser la D.

En vista d'aquest fet es va acordar acordat procedir a la reavaluació de la prova de sisè.  Demanem disculpes ple trastorn ocasionat.

Les puntuacions ja estan actualitzades.  La relació dels 5,5% d'alumnes amb millors puntuacions la teniu en aquest enllaç:

https://inscripcions.cangur.org/cangur/2024/puntuacions/cp/6e/

En el seu moment ja es va indicar que el gran nombre, inusual i inesperat, de peticions de revisió degudes a fulls de respostes emplenats amb alguna deficiència retardava molt la tasca de Com a exemple es deia que  sisè, que ara hem hagut de treballar en part manualment per posar les noves puntuacions a la web, hem vist que en 51 centres hi havia fulls de respostes amb codis repetits i uns altres sense codi d'alumne per a alguns alumnes  o fins i tot, per tots els participants d'un cnetre. Demanem comprensió, però hi dediquem estona.

Consulta de llistats ordenats del 6% de concursants amb millors puntuacions Cangur 2024 3/05/2024

Superat el termini de moltes consultes alhora, cosa que feia que el servidor s’alentís extraordinàriament (o fins i tot es col·lapsés) ara ja es poden consultar les llistes del millor 5,5% en aquesta pàgina,. Teniu els enllaços al menú de l'esquerra, en obert.

 • En el seu moment es deia que Les llistes encara són provisionals (i eren llistes del 5,5%) atenent al fet que, encara hi havia un cert nombre de concursants NA (No Avaluat) (finicialment deia NP (No s’han pogut Puntuar) degut a un nombre desmesurat, impensable, de presentacions incompletes dels fulls de respostes (no revisats adequadament per part dels centres). Es va fer una revisió ràpida i amb més calma es va avaluar la puntuació en cada cas i es va redactar oportunament la resposta a cada centre.

 • A partir de mitjans de juny es van poder elevar a definitives les llistesd el 6% de millors concursants i són les que estan estan publicades .

Consulta de puntuacions Cangur 2024 29/04/2024

Consulta de puntuacions
Ja es poden consultar les puntuacions dels alumnes de cada centre, des de l'àrea de centre (usuari: codi de 8 dígits oficial del centre; contrasenya: l'ha de saber el centre)  amb un enllaç especial a dintre de l'apartat  "Accions de..."

Esperem que el dia 2 de maig a la nit (podreu consultar-ho, doncs, el dia 3) ja es podrà consultar en obert una primera llista, del tot provisional, de puntuacions ordenades.

Termini de petició de revisions

Fins el dia 10 de maig al migdia.    Al correu  puntuacionscangur@gmail.com

 • Si us plau, en els correus que escriviu feu constar el codi de 8 dígits que identifica el centre
 • Es contestarà tan ràpid com sigui possible però, dissortadament, hem de fer consta que hi ha moltes més anomalies derivades de no haver comprovat la correcció i completitud del full de respostes (no s'indica el codi d'alumne, no s'indica el curs, no s'indica el model de prova) de les que seria consistent esperar
  • NA vol dir No avaluada/no avaluat. i substitueix l'anterior  NP, qque ja s'havia explicat que volia dit no puntuada/no puntuat  però s'insistia en voler-ho entendre com No presnetada/no presentat. .És clar que si per una certa poca cura per part de molts centres (més del 12%, una dada una mica inexplicable)  no es posa a quin curs correspon, o el codi de l'alumne, o el model, poc es pot avaluar. 
  • La quantitat de missatges d'aquest tipus i el fet de pensar en els alumnes fa que hi hagi retard en la resposta. Disculpeu si algun missatge amb un tema més urgent de tractar, algun possible error en la lectura de dades, queda endarrerit.
 • Us preguem que, si fos el cas, també ens informeu de puntuacions que puguin ser sospitoses d'haver rebut informació de part d'algun altre concursant.

Anomalies en el llistat d'alumnes

Si observeu alguna anomalia en el llistat dels noms dels alumnes (o en el cas dissortadament més freqüent del que es podia esperar, que encara no els hagueu enviat)  ara ja no es poden fer correcccions per part dels centres.  Haureu de fer email amb totes les dades  al correu  puntuacionscangur@gmail.com

Consulta de solucions i possibilitat d'avaluació 4/04/2024

A partir del dia 4 d'abril.al migdia.

Una vegada acabat el termini per a portar fulls de respostes als respectius CRP, tal i com ja s'havia anunciat, ja es poden consultar les llistes de soucions de la prova Cangur 2024 SCM (Catalunya, Andorra i la franja de Ponent.).  Es poden llegir a la pàgina web del cangur i també descarregar-les de l'àrea de centre (als apartats  Accions de...)

 • Per una anomalia en la transcripció al text de les dades d'una ide la imatge corresponent, el problema 21 de primer d'ESO ha estat anul·lat. Es comptabilitzaran 5 punts d'aquesta pregunta a cada concursant.

Els centres inscrits al Cangur 2024, organització SCM,  es poden descarregar en aquesta pàgina de gestió  (apartats Accions de ...) uns fulls de càlcul que permeten avaluar. Cal entrar si escau el model de prova i  les respostes que s'han donat i obtenir la puntuació.

 • Aquests fulls de càlcul estan parcialment protegits. Només es pot escriure la infromaió imprescindible i llegir els resultats de la puntuació i l'avaluació de cada pregunta.
 • Per a ESO i batxillerat només es pot escriure en la primera columna el model de prova (A o B)  i en les 30 segünets les respostes (A, B, C, D o E o deixar la casella buida o amb un espai en blanc si no s'ha contestat.)
 • Per a primària ja veureu 24 columnes per a entrar  les respostes (A, B, C, D o E)  o deixar la casella buida o amb un espai en blanc si no s'ha contestat aquella pregunta.

Accions que han de fer el centres per a l'elaboració de la base de dades del Cangur 2024 20/03/2024

Recordeu les instrucccions que es van enviar als centres i que són a la web:    Enllaç

Accions que cal fer, després de la prova,  seguint l'ordre que s'indica

 • Primer de tot:  a partir de les llistes elaborades per assignar codis, s'han de polir, que siguin exactes, i cal fer el recompte acurat d'alumnes, per a saber ben precís el nombre han fet per als quals s'ha de fer el segon pagament.
  • Són els alumnes dels quals cal portar els fulls de respostes al CRP (primària, ESO, batxillerat o cicles en el propi centre)
 • Pagament de la quota de participació.  
  • El pagament és de 1€/concursant de primària, ESO, batxillerat o cicles en el propi centre
  • Per a concursants de batxillerat en seu externa no escau segon pagament
  • En el formulari hi haurà un requadre per exposar situacions especials que ja s'han acordat
  • L'ingrés s'ha de fer al compte corrent de la Caixa      
   codi IBAN         ES14 2100 0963 61 0200057373          Titular del compte: Institut d'Estudis Catalans
 • Pujada al servidor del resguard de pagament
  • Hi ha l'enllaç en primer lloc de l'àrea de centre.
  • Immediatament de fer el pagament es pot descarregar la factura/rebut des de la mateixa àrea de centre
 • Pujada de llistes de participants.
  Una per cada curs/nivell escolar en què el centre tingui participants, després que s'hagi fet la pujada del resguard de pagament.
  Trobareu  uns apartats  "Accions de  ..."  (per a cada subcangur) a l'àrea de centre


Recordem altra vegada::  instrucccions que es van enviar als centres i que són a la web:    Enllaç

Descàrrega d'enunciats i fulls de respostes per al Cangur 2024 18/03/2024

A partir del dia 18 de març al vespre es podran descarregar enunciats i fulls de respostes per al Cangur 2024.

S'h de fer des de l'àrea de centre.

 • Usuari:  el codi de 8 dígits que identifica oficialment el centre
 • Contrasenya: la que s'ha creat el centre. Si s'hagués perdut, es pot regenerar.

Fulls de respostes

 • Particularitzats per cada centre, amb el nom del centre i el codi de barres qu el'identifica
 • Hi ha tres models:  Primària,  ESO (el mateix per a 1r, 2n, 3r i 4t)  i Batxillerat i cicles.
 • Molta cura en la impressió: :   S'ha de fer amb l'opció "Mida real". i amb impressió d'alta qualitat (o com es digui per a cada impressora) i preferentment amb papaer blanc. Així s'eviten anomalies en el procediment de lectura òptica.  

Enunciats

Es recorda que no es pode fer públics abans del dia 21, ni total ni parcialment, en cap circumstància.

 • Primària:  podreu descarregar un .zip amb un fitxer PDF  amb els enunciats de cinquè i un altre PDF amb els enunciats de sisè.  Cada un té 4 pàgines amb els enunciats dels 24 problemes.
 • ESO.  podreu descarregar un .zip per cadascun dels dos subcangurs  (1r 2n ESO; 3r 4t ES) als quals el centre estigui inscrit.
  • Subcabgur 1r i 2n d'ESO.  Trobareu quatre fitxers PDF. A saber, 1r model A, 1r model B, 2n model A, 2n model B. Els dos models es van establir a petició d'alguns centres pe rtal de garantir que la prova es faci més acuradament, cada concursant individualment. Cada centre emprarà els dos models com ho consideri convenient.
  • Subcabgur 3r i 4t  d'ESO. Trobareu quatre fitxers PDF. A saber, 3r model A, 3r model B, 4t model A, 4t model B
 • Batxillerat i cicles. Trobareu un .zip amb quatre fitxers: 1rbatx/CFGM model A, 1rbatx/CFGM model B, 2n batx model A, 2n batx model B 

S'ha de revisar que la impressió sigui acurada i reprodueixi exactament i fidel el pDF. . Molt en espacial s'aplica aquesta idea pet a zones acolorides en gris o línies fines en alguna figura.

Engeguem el Cangur 2024 8/01/2024

A la web  https://www.cangur.org/cang2024/ hi teniu publicats uns documents de caràcter general amb tots els detalls per a  la difusió i el coneixement del desenvolupamnt de la prova Cangur 202 i  el Reglament oficial de funcionament del Cangur 2024. 

Totes les instrucccions des del punt de vista tècnic, les podreu trobar oportunament en aquesta pàgina de gestió.  A l'àrea de centre tindreu en cada els enllaços als aplicatius oportuns.

-------------

Per a orientar en la navegació i en la recerca d'infromació indiquem l'ordre en què es veuen les notícies.

Índex de notícies d'aquesta pàgina:

 •     Sobre la identificació i la contrasenya de centre
 •     Instruccions per a la inscripció del cangur de batxillerat i cicles i la quota en funció de l'opció per realitzar la prova
 •     Instruccions per a la quota de centre i la inscripció de primària i ESO
 •     Sobre la Copa Cangur

Sobre la contrasenya de centre 8/01/2024

Per a la gestió de la prova Cangur 2025 es consolida la idea de contrasenya de centre que va tenir un funcionament valorat positivament en edicions anteiros. Aquesta contrasenya acompanyarà a l'identificador, que és el codi oficial, de 8 dígits, del centre.
Aquesta contrasenya s'haurà d'escriure per a entrar a l'àrea de centre i aleshores per a totes les gestions que es puguin fer en una mateixa connexió ja valdrà la identificació i no caldrà tornar a escriure la contrasenya.


Si desplegueu aquesta notícia podreu llegir les instruccions per a gestionar adequadament la contrasenya.


Veure notícia completa

Instruccions per a la inscripció del cangur de batxillerat i cicles i la quota en funció de l'opció per realitzar la prova 8/01/2024

En el Cangur 2023 va sr possible retornar, per a l'ensenyament potobligatori, a l'organització en seus on s'aplegaven alumnes de diversos centres per a la realitzaci´de la prova.  També es va mantenir com en els anys 21 i 22 la possibilitat de fer la prova per a l'ensenyament secundari postobligatori en el propi centre.

L'anàlisi del desenvolupament de la prova l'any passat i altres cirumstàncies han acnsellat fer una variació per al Cangur 2024 en el procediment d'inscripció, que s'explica tot seguit.

Inscripció per al Cangur de batxillerat i cicles formatius en  l'edició de 2024.
Termini:  gener de 2024

Per accedir al frulari d'inscripció caldrà entrar a l'Àrea de centre (enllaç a l'esquerra de la pàgina en què llegiu aquesta notícia)  amb el codi oficial del centre, de 8 dígits i la contrasenya de centre (vegeuen una altra notícia d'aquesta aquesta pàgina, la informació relativa a la gestió de la contrasenya).

Quan s'accedeixi al formulari d'inscripció per al Cangur2024 com a activitat de centre,  es demanarà com a primer element a considerar si el centre opta per desenvolupar el concurs en el propi centre (com es fa per als nivells d'eSO i primària) o bé per participar en el concurs Cangur en una seu externa, conjunta per a alumnes de diversos centres o bé si el centre es pot oferir com a seu per a acollir alumnes d'altres centres .


Aquesta opció que s'indicarà com a primer element de la inscripció, serà vinculant, i farà que el procediment sigui divers segons una opció o l'altra.. Si es considera adequat fer alguna consulta sobre aquest aspecte, prèviament  a l'accés al formulari d'inscripció, a la nova pàgina web del Cangur, https://scm.iec.cat/prova-cangur/  (emmarcada en la renovaió de la web de la SCM)  teniu accés a un aplicatiu per elevar la consulta a la comissió Cangur i, si escau, negociar algun aspecte abans de la decisió..

Abans d'accedir al formulari d'inscripció caldrà ...

 • analitzar amb atenció  el Reglament de funcionament del Cangur 2024, al qual el centre com a tal ha de manifestar el seu acord si es vol inscriure a la prova Cangur 2024. Aquest és el document oficial que regeix el Cangur 2024.
 • Haver fet el pagament dela qupta corresponent, en funció de l'opció escollida er fer la prova.
 • Si l¡opció és realitzar el Cangur en una seu amb alumnes d'altes centres, tenir comptabilitzat el nombre d'alumnes de cada nivell escolar que participaran en el Cangur perquè en aquest cas (i només en aquest cas)  l'organització envia tot el material per al desenvolupament de la prova.

Si desplegueu aquesta pàgina trobareu les instruccions detallades per a la inscripció  segons l'opció triada.

Veure notícia completa

Instruccions per a la quota de centre i la inscripció unificada de primària i ESO per al Cangur 2024 8/01/2024

En el Cangur 2024  hi ha quatre àmbits d'organització (en diem subcangurs), a tres dels quals s'aplica aquesta notícia. Els indiquem com  Cangur-Primària (per a 5è i 6è),  Cangur12 (per a 1r i 2n d'ESO) , Cangur 34 (per a 3r i 4t d'ESO)

L'organització general per al Cangur 2024 contempla, inicialment, una inscripció unificada de centre per als nivells de primària i ESO.  Atenent a aquesta consideració de "inscripció de centre" es farà mitjançant un formulari adequat per a aquests nivells en el termini que abasta fins a final del mes de gener de 2024.

Abans d'accedir al formulari d'inscripció caldrà ...

 • analitzar amb atenció  el Reglament de funcionament del Cangur 2024, al qual el centre com a tal ha de manifestar el seu acord si es vol inscriure a la prova Cangur 2024. Aquest és el document oficial que regeix el Cangur 2024.
 • Haver fet el pagament de 15€, 30€ o 45€  segons els subcangurs als quals es vulgui inscriure el centre  (Cangur primària;  Cangur 12ESO, Cangur 34ESO. Exemples: només primària 15€;  només els dos cangurs d'ESO, 12 ESO i 34 ESO, 30€;   els tres sucangurs:  45€) . 
  • Centres que, com a centre,  són socis de la SCM; tenen exempció d'aqueta quota.
  • La inscripció per a batxillerat i cicles té una altra normativa

Si desplegueu aquesta notícia podreu veure els detalls que cal tenir en compte per al pagament de la quota inicial de centre i per a  complimentar el formulari d'inscripció.

Veure notícia completa

Sobre la Copa Cangur 11/12/2023

En aquesta notícia es donen les indicacins per al pagament de la participació en la Copa Cangur, la tramesa del reguard de pagament i la posterior elaboració automàtica de la factura/rebut.

Veure notícia completa