Àrea de centreEstableix una nova contrasenya

Notícies 2024

Engeguem el Cangur 2024 8/01/2024

A la web  https://www.cangur.org/cang2024/ hi teniu publicats uns documents de caràcter general amb tots els detalls per a  la difusió i el coneixement del desenvolupamnt de la prova Cangur 202 i  el Reglament oficial de funcionament del Cangur 2024. 

Totes les instrucccions des del punt de vista tècnic, les podreu trobar oportunament en aquesta pàgina de gestió.  A l'àrea de centre tindreu en cada els enllaços als aplicatius oportuns.

-------------

Per a orientar en la navegació i en la recerca d'infromació indiquem l'ordre en què es veuen les notícies.

Índex de notícies d'aquesta pàgina:

 •     Sobre la identificació i la contrasenya de centre
 •     Instruccions per a la inscripció del cangur de batxillerat i cicles i la quota en funció de l'opció per realitzar la prova
 •     Instruccions per a la quota de centre i la inscripció de primària i ESO
 •     Sobre la Copa Cangur

Sobre la contrasenya de centre 8/01/2024

Per a la gestió de la prova Cangur 2025 es consolida la idea de contrasenya de centre que va tenir un funcionament valorat positivament en edicions anteiros. Aquesta contrasenya acompanyarà a l'identificador, que és el codi oficial, de 8 dígits, del centre.
Aquesta contrasenya s'haurà d'escriure per a entrar a l'àrea de centre i aleshores per a totes les gestions que es puguin fer en una mateixa connexió ja valdrà la identificació i no caldrà tornar a escriure la contrasenya.


Si desplegueu aquesta notícia podreu llegir les instruccions per a gestionar adequadament la contrasenya.


Veure notícia completa

Instruccions per a la inscripció del cangur de batxillerat i cicles i la quota en funció de l'opció per realitzar la prova 8/01/2024

En el Cangur 2023 va sr possible retornar, per a l'ensenyament potobligatori, a l'organització en seus on s'aplegaven alumnes de diversos centres per a la realitzaci´de la prova.  També es va mantenir com en els anys 21 i 22 la possibilitat de fer la prova per a l'ensenyament secundari postobligatori en el propi centre.

L'anàlisi del desenvolupament de la prova l'any passat i altres cirumstàncies han acnsellat fer una variació per al Cangur 2024 en el procediment d'inscripció, que s'explica tot seguit.

Inscripció per al Cangur de batxillerat i cicles formatius en  l'edició de 2024.
Termini:  gener de 2024

Per accedir al frulari d'inscripció caldrà entrar a l'Àrea de centre (enllaç a l'esquerra de la pàgina en què llegiu aquesta notícia)  amb el codi oficial del centre, de 8 dígits i la contrasenya de centre (vegeuen una altra notícia d'aquesta aquesta pàgina, la informació relativa a la gestió de la contrasenya).

Quan s'accedeixi al formulari d'inscripció per al Cangur2024 com a activitat de centre,  es demanarà com a primer element a considerar si el centre opta per desenvolupar el concurs en el propi centre (com es fa per als nivells d'eSO i primària) o bé per participar en el concurs Cangur en una seu externa, conjunta per a alumnes de diversos centres o bé si el centre es pot oferir com a seu per a acollir alumnes d'altres centres .


Aquesta opció que s'indicarà com a primer element de la inscripció, serà vinculant, i farà que el procediment sigui divers segons una opció o l'altra.. Si es considera adequat fer alguna consulta sobre aquest aspecte, prèviament  a l'accés al formulari d'inscripció, a la nova pàgina web del Cangur, https://scm.iec.cat/prova-cangur/  (emmarcada en la renovaió de la web de la SCM)  teniu accés a un aplicatiu per elevar la consulta a la comissió Cangur i, si escau, negociar algun aspecte abans de la decisió..

Abans d'accedir al formulari d'inscripció caldrà ...

 • analitzar amb atenció  el Reglament de funcionament del Cangur 2024, al qual el centre com a tal ha de manifestar el seu acord si es vol inscriure a la prova Cangur 2024. Aquest és el document oficial que regeix el Cangur 2024.
 • Haver fet el pagament dela qupta corresponent, en funció de l'opció escollida er fer la prova.
 • Si l¡opció és realitzar el Cangur en una seu amb alumnes d'altes centres, tenir comptabilitzat el nombre d'alumnes de cada nivell escolar que participaran en el Cangur perquè en aquest cas (i només en aquest cas)  l'organització envia tot el material per al desenvolupament de la prova.

Si desplegueu aquesta pàgina trobareu les instruccions detallades per a la inscripció  segons l'opció triada.

Veure notícia completa

Instruccions per a la quota de centre i la inscripció unificada de primària i ESO per al Cangur 2024 8/01/2024

En el Cangur 2024  hi ha quatre àmbits d'organització (en diem subcangurs), a tres dels quals s'aplica aquesta notícia. Els indiquem com  Cangur-Primària (per a 5è i 6è),  Cangur12 (per a 1r i 2n d'ESO) , Cangur 34 (per a 3r i 4t d'ESO)

L'organització general per al Cangur 2024 contempla, inicialment, una inscripció unificada de centre per als nivells de primària i ESO.  Atenent a aquesta consideració de "inscripció de centre" es farà mitjançant un formulari adequat per a aquests nivells en el termini que abasta fins a final del mes de gener de 2024.

Abans d'accedir al formulari d'inscripció caldrà ...

 • analitzar amb atenció  el Reglament de funcionament del Cangur 2024, al qual el centre com a tal ha de manifestar el seu acord si es vol inscriure a la prova Cangur 2024. Aquest és el document oficial que regeix el Cangur 2024.
 • Haver fet el pagament de 15€, 30€ o 45€  segons els subcangurs als quals es vulgui inscriure el centre  (Cangur primària;  Cangur 12ESO, Cangur 34ESO. Exemples: només primària 15€;  només els dos cangurs d'ESO, 12 ESO i 34 ESO, 30€;   els tres sucangurs:  45€) . 
  • Centres que, com a centre,  són socis de la SCM; tenen exempció d'aqueta quota.
  • La inscripció per a batxillerat i cicles té una altra normativa

Si desplegueu aquesta notícia podreu veure els detalls que cal tenir en compte per al pagament de la quota inicial de centre i per a  complimentar el formulari d'inscripció.

Veure notícia completa

Sobre la Copa Cangur 11/12/2023

En aquesta notícia es donen les indicacins per al pagament de la participació en la Copa Cangur, la tramesa del reguard de pagament i la posterior elaboració automàtica de la factura/rebut.

Veure notícia completa