Àrea de centre


Notícies 2021

Alumnes amb NEE de tipus visual 18/02/2021

La prova Cangur rep sempre l'inestimable col·laboració per part de l'ONCE per a adaptar els enunciats per a alumnes amb necessitats educatives especials de tipus visual,que facin necessa`ria (o molt convenient) una adaptació dels enunciats.

Teniu un formulari a   https://www.cangur.org/cang2021/once/   per fer-nos arribar les vostres  peticions.

Atenció!!! Inscripció de centre 31/01/2021

Per raons tècniques es va haver de retardar l'obertura del termini d'inscripció. Demanem disculpes pels inconvenients que aquest retard  hagi pugut causar.  El fet que les circumstàncies dels temps que vivim hagin obligat a uns canvis en el procediment d'inscripció poden fer necessari en algun moment a partir d'ara un manteniment del software.  Si us hi trobeu, us demanem també disculpes; sapigueu que s'intenta solventar tan ràpid com é spossible., .

Atenció a l'import de la inscripció de centre

A partir d'unes consultes que hem rebut volem aclarir que es tracta d'una inscripció de centre, de 5€ per cadascuna de les tres organitzacions que contempla el Cangur de la SCM, tal com està explicat i exemplificat en el document de difusió, en la convocatòria de la web i en el reglament, accessibles des de la portada de  www.cangur.org   i en una altra notícia d'aquesta pàgina que convé que llegiu amb tot detall

  • Per inscriure's al cangur de primària:  5€
  • Per inscriure's al Cangur 123:  5€
  • Per a inscriur'es al cangur de 4t i postobligatòria:  5 €

És a dir, que l'ingrés que ha de .fer un centre per a inscriure's al Cangur-2021 ha de ser de 5€, o de 10 € o de 15€.

Inscripció de centre per al Cangur 2021 25/01/2021

L'organització general per al Cangur 2021 contempla, inicialment, una inscripció de centre.

Atenent a aquesta consideració de "inscripció de centre" es farà mitjançant un formulari unificat.

Abans d'accedir al formulari d'inscripció caldrà ...

  • haver analitzat amb detall el Reglament de funcionament del Cangur 2021, al qual el centre com a tl ha de manifestar el seu acord si es vol inscriure a la prova Cangur 2021. Tot i que le sidees fonamentals consten a la web, aquest és el dopcument oficial que regeix el Cangur 2021.
  • haver fet el pagament de 5€, 10€ o 15€  segons els nivells-Cangur als quals es vulgui inscriure el centre  (Cangur primària;  Cangur de 1r 2n i 3r d'ESO; Cangur de  4td'ESO i secundària postobligatòria)

Si desplegueu aquesta notícia veure els detalls que cal tenir en compte per a complimentar el formulari d'inscripció inicial, de centre, cosa que es podrà fer a partir del dia 1 de febrer..

Notícia completa

Cangur 2021 25/01/2021

Des del principi de curs la comissió Cangur havia anunciat que esperava que fos possible que, des de primària a la secundària postobligatòria, la prova Cangur 2021 es realitzés en cada centre participant, en el marc d'una activitat àmpliament participativa, amb aquestes dades fonamentals:

Data del Cangur:  18 de març de 2021

Realització:  tots els nivells faran la prova al seu centre, tal com s'ha fet els darrers anys per a primària i els primers cursos d el'ESO, prèvia descàrrega des d'aquesta Àrea de centre, de tot el material, mitjançant una contrasenya de centre.

Podeu veure a  www.cangur.org  un document de difusió i hi trobareu un enllaç a la pàgina d'informació del Cangur 2021 amb tots els detalls, que és molt important que llegiu amb atenció, amb dues novetats importants respecte anys anteriors.

  • Dues quotes diferenciades.  Quoota inicial (de centre) i quota de participació (en funció del nombre d'alumnes, després de la prova)  
  • Doble possibilitat per a la realització de la prova. Participar en l'organització global i aprèixer en les classificacions o bé rebre el material complet però realitzar el Cangur com a activitat interna del centre.

Si desplegueu aquesta notícia veureu els detall fonamentals d'aquesta doble possibilitat i de la doble quota.

Notícia completa